Efter stor vånda ska inte längre asylsökande män som ser ut att vara yngre än 40 år få passera som tonåringar i asylprocessen och placeras bland barn som man sedan våldtar. Agerandet kring åldersbestämning är ett skrämmande bevis på inkompetens, brist på ledarskap och manipulation av vetenskap i politiska syften.

Sedan några år tillbaka har medicinska åldersbedömningar inte gjorts i Sverige. Barnläkare hävdade med stor indignation att åldersbestämningar av asylsökande inte var medicinskt och vetenskapligt tillförlitliga. I alla andra delar av världen utför läkare åldersbestämningar med olika metoder, men i Sverige hade expertisen bestämt att det inte går att göra.

Resultatet har blivit att bland de hundratusentals asylsökande som kommit dessa år har det knappt funnits några ungdomar över 18 år, men stor överrepresentation av dem under 18. Förmånerna som en 28-årig asylsökande erhåller genom att påstå sig vara 17 är mycket stora. Resultatet är att barn- och ungdomsmottagningar för asylsökanden är fyllda med vuxna män som också förgriper sig på de unga som finns där.

Men så hände något. SVT:s Uppdrag granskning kunde visa hur asylsökande män slipper straff, för våldtäkter de bevisligen utfört, därför att de hävdar att de är under 15 år och därför inte ska anses straffmyndiga. Och att ifrågasätta gärningsmännens egen uppgift om ålder går ju inte, eftersom barnläkarföreningen sagt att det är vetenskapligt omöjligt.

Plötsligt ändrar sig de mest högljudda barnläkarna. Nu, när det visar sig att våldtäkter begås bakom skyddet av lögnaktiga uppgifter om egen ålder, då blir det återigen vetenskapligt möjligt att utföra tillförlitliga åldersbestämningar.

Hur kan det komma sig att medicinsk vetenskap från ena dagen till den andra kan ge så motstridiga besked? Utan att forskningsläget förändrats på något sätt.

Svaret är att vetenskapen inte har förändrats, däremot har ”godheten” i att förneka åldersbestämningarnas vetenskaplighet förändrats, från att av ideologiska skäl motarbeta dessa bestämningar som kunde leda till att asylansökningar avslogs, till den inte lika politiskt attraktiva innebörden att man därmed skyddade våldtäktsmän.

Så länge det var synd om asylsökande som fick avslag på grund av ålder, ansåg läkare att åldersbedömningar var vetenskapligt omöjliga. Men när dessa män sedan våldtog de barn de blev placerade med, då ändrar läkarna sin uttolkning av den medicinska vetenskapen. Våldtäktsmän ville man inte skydda.

Detta är ett moraliskt haveri, där politisk aktivism tagit vetenskapen som gisslan.

I Sverige hade läkarna gjort sig till nyttiga idioter åt den migrationspolitik med öppna gränser som kollapsade vintern 2015/16. Det är därför man nu får krypa till korset och erkänna att det visst finns vetenskapliga metoder som kan åldersbestämma såväl ensamkommande som misstänkta våldtäktsmän.

Rättsmedicinalverket meddelade igår att de dokumenterat metoder som uppfyller krav för att vara tillräckligt medicinskt vetenskapliga. Nu ska verksamheten upphandlas och organiseras. Några åldersbestämningar kommer inte att ske förrän våren 2017.

Detta exempel visar att migrationspolitik inte enbart handlar om volymer, om öppna gränser, om hur många Sverige ska åta sig att försörja, utan också avslöjar ett djupgående moraliskt sammanbrott i den offentliga maktutövningen. Politiker, ämbetsmän och experter, i detta fall den prestigefyllda läkarkåren, agerar politiskt manipulativt, istället för att hålla sig till lagar, fakta och beprövad vetenskap.

Svenska folket har aldrig gått på manipulationerna, vilket visas av att ”skäggbarn” blivit ett både skämtsamt och talande begrepp i folkmun, ungefär på samma sätt som sovjetmedborgare skämtade om livsvillkoren under den styrande kommunistelitens dårskap.

De uppenbara politiska manipulationerna som svenska etablissemang ägnat sig åt vidgar ytterligare klyftan mellan styrande och styrda. Etablissemangen tror att de kan lura och ljuga inför svenska folket rakt upp och ned utan konsekvenser. Men de har fel.

Den vidgade förtroendeklyftan mellan dem där uppe och dem där nere är den kanske viktigaste förklaring till att det partipolitiska landskapet i Sverige håller på att ritas om. I en demokrati kan ingen elit komma undan i längden. Man kan inte lura hela folket, hela tiden. De som systematiskt manipulerar och ljuger får stå sitt kast inför väljarnas dom i kommande val.

Dick Erixon
2016-09-10

Se mer: SVT i Uppdrag granskning, SR i Besked om åldersbestämningar, Sydsvenskan/TT i Ålder ska bedömas vid asylansökan, Dagens Juridik i Så ska åldersbestämningar göras.