Drygt hälften av Migrationsverkets anställda har blivit utsatta för otillåten påverkan varav många funderar på att byta jobb eller uppdrag. Trakasserier, hot och skadegörelse är den vanligaste formen av påverkansförsök.

49 procent av de anställda inom Migrationsverket uppger i en enkät att de blivit utsatta för otillåten påverkan. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) publicerar i samarbete med Migrationsverket en omfattande rapport som grundar sig i över 100 polisanmälningar, enkätsvar av över 3000 anställda, och tusentals incidentrapporter.

Migrationsverket har under flera år varit hårt pressat av det stora antalet asylsökande. Hittills i år har över 61 000 fall prövats varav 52 procent beviljats asyl. Detta har skapat svåra situationer för myndighetens över 7000 anställda.

Personalen uppger att de på sin lediga tid blivit kontaktad via sociala medier, fått skaffa hemligt nummer och känt sig tvungna att ta en annan väg hem från jobbet.

– Tänkte tanken, att tänk om hon står där. Inte så att jag trodde hon skulle komma och faktiskt döda mig eller någonting. Men bara att komma och leta upp mig eller något, berättar en anställd om rädslan att bli kontaktad privat av de sökande.

En svag punkt som lyfts upp i rapporten och som tillämpas i många tillståndsärenden är så kallade enmansbeslut där ett ärende beslutas utan inblandning av fler än en person. Detta beslutsförfarande kan utnyttjas och då även påverka ärendeutgången. För att komma till bot med detta har Riksrevisionen tidigare rekommenderat Migrationsverket att utöka tillämpningen av tvåmansbeslut.

De flesta av polisanmälningarna rör skadegörelse där Migrationsverkets låga förtroende bland allmänheten uppges vara en bidragande faktor till dessa händelser. I knappt femton procent av fallen pekas ”utomstående extremister, främst på vänsterkanten” ut som ansvariga.

I de fall personalen fått otillbörliga erbjudanden uppges chefernas nolltolerans upprätthållas. I vissa fall framgår det att summor i ”tiotusenkronorsklassen” erbjudits för att ”hjälpa någon att rymma”.

Myndigheten lyfter även upp att en grund för påverkan kan vara om den sökande och myndighetspersonen har samma språk, nationalitet och kultur. Av de personer som intervjuats delar flera synen att anställda som har koppling till samma land eller region som den sökande har ökad risk att bli utsatta för korruptionsförsök. Detta genom att den sökande försöker anspela på lojalitet och gemenskap för att själv gynnas i beslutsprocessen.