På flera håll i landet hålls idag ljusmanifestationer för att uppmärksamma suicidpreventiva dagen. Förra året tog över 1500 personer sina liv. Det är fler än 4 självmord varje dag.

För att lyfta upp självmordsproblematiken på dagordningen hålls idag ljusmanifestationer och aktiviteter i hela landet, något som är återkommande sedan flera år tillbaka. Arrangörerna varierar och innefattar alltifrån landsting till intresseorganisationer.

Riksdagen antog 2008 en nollvision vad gäller självmord. En nollvision som många riksdagsledamöter inte vet om existerar. Efter en rundringning bland riksdagsledamöter som organisationen Suicide Zero gjorde förra året uppges endast cirka 10 procent av ledamöterna veta om att visionen finns och är beslutad av riksdagen.

– Ingen följde upp det här så det har ju nästan inte hänt någonting och man tillsatte heller ingen budget så satsningen är ju minimal, säger generalsekreteraren för Suicide Zero, Alfred Skogberg till SVT:s Gomorron Sverige.

Det ses av många som tabu att prata om psykisk ohälsa. Alfred Skogberg efterlyser större öppenhet och att man pratar mer om psykisk ohälsa och självmord.

– Okunskap, rädsla, myter och tabun gör att man inte behandlar problemet i den utsträckning det förtjänar, berättar han för Gomorron Sverige.

Psykiatriska akutbilar har gett resultat

Ett förslag som testats och fått positiv respons av ambulanspersonal och patienter är de psykiatriska akutbilar som rullat i Stockholms län sedan mars 2015. I år beslutades att även Region Skåne kommer investera i psykiatriska akutbilar och flera andra landsting har haft uppe detta för diskussion.

En psykiatrisk akutbil bemannas av personal med specialistkompetens inom psykisk ohälsa och ska bidra till att självmordsbenägna patienter möts av personal som har tid och kunskap att sätta sig ner och prata samt göra en professionell första bedömning av situationen på plats. I de län där psykiatrisk akutambulans saknas är det inte ovanligt att polisen är den första hjälpinstans som möter patienten.

Kostar skattebetalare över 70 miljarder varje år

Psykisk ohälsa är enligt Försäkringskassan den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och Socialstyrelsen uppskattar att mellan 20–40 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa.

Enligt OECD kostar psykisk ohälsa svenska skattebetalare över 70 miljarder om året. Kostnaderna till följd av psykisk ohälsa är inte bara kopplade till vården utan även produktionsbortfall. Enligt Räddningsverket (numera MSB) är det ekonomiskt försvarbart med en kostnad på 19 miljoner per person man räddar från självmord.

 

[quote_box]
Dagens ljusmanifestationer hålls på bland annat dessa ställen:

GÄVLE
Heliga Trefaldighets Kyrka, gudstjänst med ljuständning kl. 16.00
GÖTEBORG
Göteborgs Domkyrka kl 19
KARLSTAD
Karlstads Domkyrka kl 17-17.30
MÖNSTERÅS
Mönsterås kyrka kl 15-16.30
PITEÅ
Ljuständning 18.30 på Byxtorget i Piteå, Piteå Kyrka cirka 19.15
SALA
Stadsparken 18.00
SJÖBO
Södra Åsums Kyrka kl 17
STOCKHOLM
Katarina Kyrka kl 18.45-20.00
UPPSALA
Vindhemskyrkan och Linnéträdgårdens Orangeri 17-00-19.45
VISBY
Kl 20-22 kommer en ljusmanifestation hållas i parken Murgrönan (mellan busstationen och Östercentrum Visby)

Källa: Suicidezero.se

[/quote_box]

[quote_box name=””]
Här kan du få hjälp!

Vid akut situation ring SOS Alarm – 112

Nationella hjälplinjen
Tel: 020-22 00 60. Alla dagar kl.13-22
Jourhavande medmänniska
Tel: 08-702 16 80. Alla dagar 21-06.
Självmordslinjen
Tel: 90101 . Öppet dygnet runt.
BRIS vuxentelefon
Tel: 077-150 50 50. Måndag-fredag kl.10-13
BRIS – Barnens hjälptelefon
Tel: 116 111, måndag-fredag kl. 15-21, helger kl. 15-18
Svenska kyrkan
Ring 112 och be om att bli kopplad till jourhavande präst. Alla dagar mellan kl 21-06.
Jourhavande adoptionskompis
Tel: 020-64 54 30. Alla tisdagar kl. 18-21.
Vårdguiden 1177 – Om du har frågor om vart du ska vända dig inom vården
Tel: 1177
Psykiatriska akutmottagningen på sjukhuset
Vårdcentralen

Källa: Suicidezero.se, 1177.se
[/quote_box]