Kung Carl XVI Gustaf lyfte fram svenska värderingar i sitt tal vid Riksdagens öppnande. Statsministern talade om svenska modellen och att det med rättigheter följer skyldigheter.

Så som statschef öppnade kungen det nya riksdagsåret och höll ett kort tal. Där reflekterade han över sommarens diskussion om det finns svenska värderingar eller om allt kommer från utlandet, så som många inom medie- och kulturkretsar brukar hävda.

– Jag hoppas att alla vi svenskar, i Sverige och utomlands, står upp för våra värderingar. Värderingar som tron på alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, tron på ett demokratiskt styrelsesätt, religions- och yttrandefrihet.

– Vårt kulturarv är det kitt som binder oss samman. Det är rikt och mångfasetterat, skapat genom influenser från olika länder under århundraden. Genom att mötas med ömsesidig respekt, och genom att lyssna och lära av varandra, så utvecklas vi. Det är därför som det goda samtalet människor emellan är så viktigt.

Kungen bejakar snarare än förnekar att det finns svenska värderingar.

Också statsministern talade i presentationen av sin regeringsförklaring om det svenska, fast då inlindat i det han kallar ”svenska modellen”.

– Den svenska modellen bygger på tillit och solidaritet. Den kan beskrivas som ett ömsesidigt samhällskontrakt. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter. Med rättigheter följer skyldigheter och eget ansvar.

– I Sverige har vi en generell välfärd. Den gäller lika för alla – oavsett om du är fattig eller rik. Välfärdssystemen ska vara robusta och anpassas i takt med att samhället förändras. Men samhällskontraktet innefattar också ett åtagande om att göra rätt för sig. Att själv bidra med arbete och betala skatt. Att inte fuska, begå brott eller smita undan det egna ansvaret. Att bidra till jämställdhet, demokrati och respekt för andra.

Stefan Löfven lyfter inte bara fram rättigheter, utan nämner också att det finns skyldigheter. Det är en ny ton från regeringen. Vad det innebär för praktisk politik återstår att se.