Sjukvården i Danmark kan uppvisa betydligt kortare vårdköer än Sverige. Tidningen Sjukhusläkaren har analyserat förväntade väntetider till behandling/operation och fann att skillnaderna är mycket stora.

På ytan kan sjukvården framstå som likartad i Sverige och Danmark. Men det är Två skilda världar, vilket tidningen Sjukhusläkaren konstaterar.

Man har gjort en egen studie, vilket inte varit helt enkelt eftersom Sverige, till skillnad från Danmark, inte har någon myndighet som öppet och transparent informerar patienterna om aktuella fakta kring väntetider. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som driver sjukhus och är part i målet, har visserligen en väntetidsdatabas men det handlar om selekterad information i ett fåtal utvalda diagnoser.

I Danmark ger Sundhetsdatastyrelsen allmänhet och patienter lättillgänglig fakta om aktuella väntetider för 23 behandlingsområden och hundratals diagnoser på samtliga offentliga och privata sjukhus och kliniker som ingår i det utvidgade fria sjukhusvalet i Danmark. Sundhetsdatastyrelsen publicerar även kvalitetsresultat på nätet, eSundhet.dk.

Här några vanliga diagnoser som tidningen Sjukhusläkaren granskat beträffande medicinsk service mellan våra länder.

Höftledsprotes

13 veckor eller längre:
0%, Inga danska sjukhus/kliniker har så långa väntetider
83%, 35 svenska sjukhus av 42 uppskattar väntetiden till 13 veckor eller längre

Kortast förväntad väntetid:
1 vecka i Danmark på 6 sjukhus/kliniker (2 offentliga, 4 privata)
4 veckor i Sverige på 1 sjukhus/klinik (privat)

Knäledsprotes

13 veckor eller längre:
0%, Inga danska sjukhus/kliniker har så långa väntetider
83%, 35 svenska sjukhus av 42 uppskattar väntetiden till 13 veckor eller längre

Kortast förväntad väntetid:
1 vecka i Danmark på 7 sjukhus/kliniker (3 offentliga, 4 privata)
4 veckor i Sverige på 1 sjukhus/klinik (privat)

Gallsten

13 veckor eller längre:
3,5%, 1 danskt sjukhus av 30 sjukhus/kliniker väntas ha en väntetid på minst 13 veckor.
72 %, 35 svenska sjukhus av 42 uppskattar väntetiden till 13 veckor eller längre

Kortast förväntad väntetid:
Ingen väntetid i Danmark på 4 danska privata sjukhus/kliniker
Max 4 veckor i Sverige på Västmanlands sjukhus Västerås

Ljumskbråk

13 veckor eller längre:

0%, Inga danska sjukhus har så långa väntetider.
63%, 24 svenska sjukhus av 38 uppskattar väntetiden till 13 veckor eller längre

Kortast förväntad väntetid:
Ingen väntetid i Danmark, på 4 danskt sjukhus (alla privata).
5-8 veckor i Sverige, på 2 svenska sjukhus.