Idag dömde domstolen i London två radikala islamister för terrorbrott. Predikanten och hans medhjälpare har via YouTube uppmanat muslimer att ansluta sig till terrororganisationen IS. Efter två årtionden av hatpredikningar har rättsväsendet till slut åtalat och dömt gärningsmännen.

I två årtionden har Anjem Choudary verkat haft immunitet mot brittisk lag, skriver brittiska tidningen Guardian. Men idag föll till slut en fällande dom.

Domstolen motiverade de fängelsestraffen med att männen rättfärdigat Islamska statens mest grymma övergrepp och uttryckt förakt för demokrati. De har ”uppmanat sina åhörare att stödja kalifatet och att de som inte gör det inte är sanna muslimer”.

Domstolen konstaterar också att de båda inte visar någon ånger för det som sagts eller gjorts och att man inte tvivlar på att de kommer att fortsätta sprida hatfyllda budskap närhelst de kan.

Männen dömdes av en enig jury.

– Juryn var helt övertygad om att ni medvetet korsade gränsen mellan att legitimt uttrycka era egna åsikter och att uppmana till stöd för en organisation som vid tiden var sysselsatt med motbjudande terrordåd, konstaterar domaren.

Påföljden på fem år och sex månader för terrorism togs emot med besvikelse av polisen, rapporterar Guardian.

Hatpredikanten och hans medhjälpare har uppmanat sina supportrar att följa IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi och resa till Syrien för att strida för kalifatet. Predikanten har varit en nyckelfigur i flera nätverk med militanta islamister. Vissa har avfärdat honom som en clown, men han har rekryterat åtminstone 100 unga muslimer i Storbritannien och Europa till terrorverksamhet.

Han var också en ledande figur i al-Muhajiroun, en organisation som förbjöds enligt terrorlagstiftningen. Man omorganiserade sig under det nya namnet al-Ghurabaa, som också förbjöds. Andra grupper som förbjudits är Islam4UK och Muslims Against Crusades.

Domen kom efter en polisutredning av Scotland Yard’s enhet för kontraterrorism. Ett viktigt bevis i åtalet var den trohetsed som de åtalade avgivit till IS-ledaren.