Det är inte IS som inspirerar till vedervärdiga handlingar, utan islamisk fundamentalism som inspirerar IS. Det enda som kan stoppa jihadismen är en genomgripande uppgörelse med islamisk fundamentalism, skriver Mohamed Omar.

Femton år efter 11 september-attackerna drabbas New York av en ny jihadbombning, vid 23:e gatan på Mathattan. USA är västvärldens ledande nation och därför mest utsatt för jihadisternas vrede. Hotet har inte minskat, utan ökat drastiskt, sedan 11 september 2001.

Mannen bakom bombningen i New York den 17 september är 28 år och heter Ahmad Khan Rahimi. Han kom till USA från Afghanistan som asylsökare. Han var en hängiven muslim och hade blivit än mer hängiven efter flera resor tillbaka till hemlandet. Han började odla skägg och klä sig annorlunda.

Rahimi var amerikansk medborgare, men bara på pappret. Han hatade USA. Han hatade landet som gett honom asyl. I en anteckningsbok hade jihadisten skrivit att han ville döda ”kuffar”, det vill säga icke-muslimer. Han hade gift sig med en kvinna i Pakistan och ville hämta henne till USA.

Samma dag, den 17 september, skedde en annan jihadattack mot USA i Minnesota. En ung man av somaliskt ursprung, Dahir Adan, stack ner folk med kniv på ett köpcentrum. Medan han högg och stack skrek han ”Allah”. Han frågade också först offren om de var muslimer, hans avsikt var uppenbarligen bara att, liksom Rahimi, att döda ”kuffar”.

På Facebook gillar knivmannen Adan bara en bok: Koranen. Jag kan förstås inte veta, men gissar att han uppskattade kapitel 47, vers 4: ”När I möten dem, som äro otrogna, så halshuggen dem, tills I anställt ett blodbad bland dem.”

Terrorgruppen Islamiska staten (IS) har tagit på sig attackerna. Men det betyder inte att attackerna kommer att upphöra om vi lyckas utplåna IS. Nej, det är inte IS som inspirerar dessa vedervärdiga handlingar. Det är snarare islamisk fundamentalism som inspirerat IS, Al-Qaida, Ash-Shabab med flera liknande grupper.

När IS är borta kommer en annan grupp i dess ställe. Det enda som kan stoppa jihadismen är en genomgripande uppgörelse med islamisk fundamentalism. Med idéerna som ligger till grund för IS, idéer som delas av hundratals miljoner muslimer över hela världen. Idén om teokrati, att Gud ska styra genom sina ombud. Idén om det heliga kriget. Idén om att profeten Muhammed är en idealmänniska som ska imiteras. Idén om att allt som står i Koranen är sant och gudomligt och ska tillämpas i vår tid. Idén om att det finns en gudomlig lag som människor inte får kritisera eller förändra.

Efter jihadattacken i Minnesota höll somalier i trakten en presskonferens. För mig blev det en besvikelse. Talarna fortsatte upprepa samma floskler. Vi hör samma ord efter varje attack. De ”fördömde” det inträffade och betygade att de inte ”tror på våld”.

Lul Hersi, en bekymrad mor, påstod att terrorgruppen IS har en annan religion än islam, att hon och IS inte har samma religion. Det är lögn. IS-ledarna och anhängarna är muslimer. De bekänner att det bara finns en gud och att Muhammed är hans profet. De fastar i månaden ramadan. De vallfärdar till Mecka. De upprätthåller förbuden mot att förtära fläsk och alkohol. I alla sina dokument hänvisar IS till Koranen och profeten Muhammed, inte till någon annan religion eller ideologi.

Det är sådana lögner som undergräver förtroendet för muslimers vilja att göra något åt terrorn. Vad vi behöver är ärlighet. Någon som vågar säga: ”Ja, det finns våld i Koranen. Ja, profeten Muhammed använde våld och uppmanade sina anhängare att använda våld. Men vi har tänkt efter och på grund av det och det tänker vi inte följa Muhammed och hans Koran i dessa avseenden”.

Förklaringar, inte mekaniska fördömanden. Vi vill förstå hur de tänker förhålla sig till våldet i islams grundtexter. Är inte längre Muhammed ett ideal i alla avseenden? Behöver vissa stycken i Koranen inte följas? I så fall varför? Och hur övertygar ni andra muslimer om det?

De somaliska ledarna menade vidare att de var oroliga för en ”backlash” och sa att antimuslimska grupper sprider rädsla i samhället. Men det är ju jihadisternas handlingar som sprider rädsla!

Så fick vi också hör en annan klassiker: ”Vi blev chockade”. Chockade? När 11 muslimer av somaliskt ursprung i Minnesota redan åtalats för planer att ansluta sig till Islamiska staten? När många muslimer av somaliskt ursprung från delstaten tidigare anslutit till Ash-Shabab?

Dessutom, om vi lär ut att Koranen med dess uppmaning till heligt krig, i sin helhet är en perfekt och gudomlig bok, och att Muhammed med sina halshuggningar, steningar och slavinnor, är en perfekt människa som ska efterföljas, varför då förvånas om någon faktiskt gör som det står i Koranen att man ska göra och som Muhammed gjorde?

Det mekaniska fördömandet av jihadisternas handlingar utan ordentliga förklaringar och djupare kritik av de bakomliggande idéerna kommer inte att driva på den nödvändiga utvecklingen av islamisk teologi. Attackerna kommer att fortsätta.

Mohamed Omar