Det senaste året har dominerats av migrationspolitiken, mottagningen av nyanlända och om helomvändningen från regeringen. Nu kommer folkets dom. Regeringen tappar stort i väljarnas förtroende, visar mätning från Inizio.

Två av tre svenskar, 65 procent, har litet förtroende för regeringens sätt att hantera migrationen, enligt Inizio. Det är en kraftig minskning sedan förra årets mätning, då knappt hälften, 48 procent, sa sig ha ett litet förtroende.

– Det är anmärkningsvärt. Trots de krafttag som regeringen tagit och de blocköverskridande uppgörelserna kring flyktingpolitiken så är förtroendet fortsatt lågt. Man skulle ju kunna tro att allmänhetens förtroende ökat i samband med insatserna, men det har det inte gjort, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio till Aftonbladet.

– I folks vardag syns det ingen skillnad egentligen. Många i undersökningen upplever en frustration över att mottagandet inte fungerar. Jag tror det har att göra med att besluten är fattade men åtgärderna inte har gett någon synlig verkan än, tillägger hon.

Sverigedemokraternas sympatisörer är de som har lägst förtroende för regeringen när det gäller flyktingfrågan, 95 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende.

En drastisk förändring har också skett i svenskarnas attityd till om landet ska ta emot fler eller färre migranter. I förra årets undersökning svarade 31 procent att Sverige bör ta emot fler flyktingar och nästan lika många, 34 procent, uppgav att vi bör ta emot färre.

I september i år vill endast 13 procent av svenskarna att vi ska ta emot fler flyktingar, medan hela 60 procent svarar att vi bör ta emot färre.

– Vi har tagit emot många flyktingar som ännu inte integrerats. Debatten pågår. Många i undersökningen undrar hur det ska gå till att ta emot ännu fler. En del tycker också att andra länder borde ta ett större ansvar och att det är bättre att hjälpa på plats, säger Karin Nelsson.

Opinionen var speciell och uppskruvad förra hösten, innan regeringen bytte fot. Medierna kampanjade hårt för att Sverige skulle ta emot alla som ville komma. Om man ser till ett längre perspektiv är de nu aktuella resultaten mer en återgång till något av ett normalläge.

I andra mätningar, som SOM-institutet i Göteborg, har det över många år varit konstant över 60 procent som sagt sig vilja ta emot färre, medan stödet för den officiella politiken för såväl borgerliga som rödgröna, dvs vilja att ta emot fler varit lågt, ofta haft stöd av omkring 25 procent av väljarna.