En ny opinionsmätning visar att européer inte tror att unionen kommer att utvecklas med fler medlemmar, utan snarare att fler länder kommer att lämna unionen på samma sätt som Storbritannien. Ett skäl till den negativa attityden är att EU kapat åt sig för mycket makt från de nationella parlamenten.

Idag har Europeiska unionen 28 medlemsländer. När Storbritannien lämnar blir 27 länder kvar. Kommer antalet medlemmar att fortsätta minska under kommande år, är en fråga som kan indikera åt vilket håll folkopinionerna rör sig i Europa efter försommarens dramatiska beslut av britterna.

Dubbelt så många tror att EU kommer fortsätta att tappa medlemmar, än dem som tror EU kommer att ansluta fler medlemsländer.

Av de tillfrågade i ny mätning tror 41,2 procent att EU kommer att ha färre än 27 medlemsländer om tio år. 23,4 procent tror att EU kommer att ha fler än 27 medlemsländer. 9,3 procent tror på oförändrat och 26,1 procent vet inte.

Mätningen har utförts av institutet Survation i London på uppdrag av ADDE, en organisation kopplad till Sverigedemokraternas partigrupp EFDD i Europaparlamentet. Drygt 6000 personer har tillfrågats i sex länder, (drygt 1000 personer per land): Frankrike, Belgien, Nederländerna, Polen, Ungern och Sverige.

Vilka är då skälen till att européerna har en mer negativ syn på EU? I undersökningen frågar man om EU fått för mycket eller för lite makt, och svaren ger en indikation på orsaken till EU:s minskande attraktivitet. Siffror anger svenska svar, som är något mer kritiska än i andra länder (snittet för alla inom parentes).

Nationella parlament har överlämnat för mycket makt till EU: 55,5 procent (48,4).
Nationella parlament har överlämnat lagom mycket makt: 16,8 procent (19,5).
Nationella parlament har överlämnat för lite makt: 7,6 procent (12,5).

När de tillfrågade får frågan vilka politikområden som skulle kunna vara de viktigaste för att Sverige lämnar unionen, anger man följande (snittet för alla om respektive land inom parentes):

Oro över fria rörligheten: 27,9 procent (23,7)
För mycket EU-lagar: 21,4 procent (19,1)
För hög medlemsavgift i EU: 19,0 procent (16,7)
Oro över EU:s oförmåga att hantera migrationskrisen: 18,7 procent (19,7)
Eurokrisen: 6,4 procent (12,6)