Ett skarpt brev har skickats från Europeiska rådets ordförande Donald Tusk till de EU-ledare som idag deltar i EU-toppmötet i Bratislava. – Vi måste visa för våra medborgare att vi har viljan och förmågan att förhindra att kaoset från 2015 upprepas, meddelar han i brevet.

Idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för ett möte i Slovakiens huvudstad, Bratislava. Europeiska rådets ordförande Donald Tusk valde inför mötet att skicka ett skarpt formulerat brev om hur han såg på EU:s framtid. I brevet målar han upp ett EU på ruinens brant och riktar allvarlig kritik mot medlemsländerna, däribland Sverige.

Brexit skapar orosmoln

Tusk uppmanar medlemsstaterna att ”hålla huvudet kallt” i de kommande utträdesförhandlingarna med Storbritannien och menar samtidigt att det efter Brexit inte är ”business as usual”.

Donald Tusk dementerar i sitt brev, EU-kritiska påståenden om att Europaunionen håller på att omvandlas till en enda stor superstat och låter meddela att det krävs nationell politisk handlingskraft om unionen ska föra makten närmare folket.

– De nationella väljarna vill ha mer inflytande över unionens beslut. Att välja en sådan inriktning skulle emellertid kräva en attitydförändring hos de nationella regeringarna gentemot Europeiska unionen som sådan.

Migrationskris och terrorhot på agendan

Ett oundvikligt ämne i ett brev som detta var det numera ständigt aktuella terrorhotet mot Europa som de senaste åren skördat hundratals offer.

– Det finns ingen tid att förlora. Bratislava måste innebära en vändpunkt i fråga om skyddet av unionens yttre gränser. Vi måste visa för våra medborgare att vi har viljan och förmågan att förhindra att kaoset från 2015 upprepas.

Han pekar också på vikten av att öka förtroendet genom att gentemot invånarna uppvisa handling i de akuta kriser som de senaste åren präglat Europa.

– Människorna i Europa vill veta om den politiska eliten klarar av att återfå kontrollen över händelser och processer som överväldigar, förvirrar och ibland injagar skräck i dem.

Ett återkommande tema i brevet är migrationskrisen som Tusk medger ”utgjorde vändpunkten”. Han skriver också om hur många européer kände sig hotade av den omfattande migrationen som skedde ”utan någon som helst kontroll” och om hur de alltför istället fick ”höra politiskt korrekta uttalanden om att Europa inte får bli en fästning och om att Europa måste förbli öppet”.

Idag är kontrollerna vid EU:s yttre gränser bristfälliga och många EU-länder har inte några gränskontroller alls. För Sveriges del handlar det endast om begränsade kontroller vilket kan innebära att det under nattetid inte sker någon polisiär visering av pass vid gränserna.

– Vid de yttre gränserna måste vi säkerställa att alla kontrolleras mot våra databaser, så att potentiella terrorister inte obehindrat kan resa in i EU, skriver Donald Tusk i brevet till EU-ledarna.

Nyktra och ärliga bedömningar

På plats i Bratislava kommenterade Tusk vilka förväntningar han har inför dagen.

– I detta särskilda ögonblick i vårt samhälles historia, efter omröstningen i Storbritannien, är det enda som är vettigt att ha en nykter och brutalt ärlig bedömning av situationen.

Det är oklart om han med nykterheten syftade på Europakommissionens president, Jean-Claude Juncker, då ledande EU-politiker sedan tidigare har uttalat sin oro över presidentens dryckesvanor.