Nyligen fick Riksrevisorerna skarp kritik för dåligt ledarskap och bristande respekt för regelverken. Idag kom utredningen om Karolinska Institutets agerande i Macchiarini-fallet. Domen är densamma: dåligt ledarskap och avsaknad av respekt för regler.

Svenska staten präglades länge av ”ämbetsmannatraditionen”, det vill säga omutliga, sakliga och opartiska tjänstemän som tjänar landet och dess folk. Sverige har varit unikt när det gäller en offentlig förvaltning som inte präglas av korruption och nepotism. Den traditionen lyser numera med sin frånvaro.

Förre rikspolischefen och socialdemokratiske ministern Sten Heckscher har utrett Karolinska Institutets agerande kring läkaren Paolo Macchiarini och hans bedrägliga agerande kring kirurgi med luftstrupar av plast och som kostat flera patienter livet.

Utredningens dom är hård. KI har präglats av ett ”dåligt ledarskap” som hanterat regler ”nonchalant” och ”slafsigt”. Trots omfattande ifrågasättande av Macchiarini anlitades han av KI, samtidigt som hans intern kritiker tystades.

Rektor har tidigare avgått, och nu meddelar också ordföranden i styrelsen, Lars Leijonborg att han avgår. På presskonferens säger han,

– Vi är naturligtvis djupt bedrövade över att misstag på KI har orsakat lidande och död. Och uttrycker på starkast möjliga sätt vår ursäkt för detta.

Utredaren Sten Heckscher är dock kritisk mot Lars Leijonborgs avgångsbesked och kallar det ”oansvarigt”. Leijonborg borde stanna och ta ansvar genom att sätta igång reformarbete utifrån de lärdomar man nu dragit, menar Heckscher.