I eftermiddag hade justitieministern och inrikesministern presskonferens om regeringens ”avvisningspaket” med flera hårdare regler för att underlätta återvändandet för asylsökande som fått avslag. Men samtidigt halverade man prognosen för hur många som ska avvisas.

I januari bekräftade inrikesminister Anders Ygeman att uppemot 80.000 asylsökande kommer att avvisas, sedan Dagens Industri avslöjat att regeringen givit polisen och Migrationsverket i uppdrag att förbereda utvisningar av så många som upp till 80.000 personer av de totalt 163.000 som sökte asyl i Sverige förra året.

Nyheten slog ned som en bomb. Internationella medier som tv-bolagen BBC och al-Jazira, samt tidningar som brittiska Guardian och tyska Der Spiegel gav nyheten stort utrymme.

Men vid dagens presskonferens hade regeringen halverat prognosen för hur många som kommer att avvisas.

– Under 2017 så räknar regeringen med en fortsätt ökning av antalet utresor. 2016 och 2017 kommer man upp i nästan 40.000 som kommer att lämna Sverige, sa justitieminister Morgan Johansson.

Det är en kraftig minskning i den prognosen, skriver Svenska Dagbladet.

Regeringens nya avvisningspaket skall dock syfta till att underlätta återvändande och tar upp insatser som både S och MP tidigare varit motståndare till. Under alliansregeringen blev det så kallade Reva-projektet, som syftade till att fler människor som hade fått avslag skulle lämna Sverige, utsatt för extremt hård kritik. Det påstods att inre utlänningskontroll innebar identitetsgranskning av människor utan någon annan anledning än deras hudfärg.

I opposition ifrågasatte Morgan Johansson Reva-projektet utifrån att polisen klarade upp för få brott.

– Regeringen borde säga till polisen att prioritera det istället för avvisningarna, sa Johansson till Sydsvenskan 2013.

Nu betonar Johansson att regeringen måste ta ansvar, göra det som krävs för att upprätthålla lagarna och se till att asylsökande som har fått avslag ska förmås att lämna landet.

– Den som fått ett avslag måste helt enkelt åka hem. Detta är viktigt för att upprätthålla legitimiteten för systemet, säger Johansson idag, även om polisen klarar upp ännu färre brott nu än för tre år sedan.

Det är ytterligare en tydlig omsvängning från Socialdemokratins tidigare hållning.

– Lagstiftningen har hittills varit för snårig och för tandlös, sa inrikesminister Anders Ygeman.

En rad förslag presenterades under presskonferensen.

– Möjligheterna att göra kontroller på arbetsplatser ska underlättas för att finna personer som uppehåller sig illegalt i landet.
– Polisen ska ges möjlighet att ta fingeravtryck vid så kallad inre utlänningskontroll.
– Pass och id-handlingar ska kunna tas om hand i större utsträckning än nu.
– Det ska bli lättare att låsa in människor i lokaler som inte är formella så kallade ”förvar”.
– Myndigheterna får bättre lagliga möjlighet att utvisa barnfamiljer.
– Migrationsverket ska nu bli skyldiga att underrätta polisen om en person som fått avslag på sin ansökan och sedan söker kontakt med myndigheten igen.

– Det finns en stor morot också, om man vill säga så, och det är det återetableringsstöd som finns, alltså möjligheten att ansöka om pengar när du är på väg att åka till ditt hemland för att kunna återetablera dig. Det systemet använder vi nu tio gånger så mycket jämfört med tidigare, säger Morgan Johansson till SvD.

Under januari till juli i år överlämnades 4.400 ärenden från Migrationsverket till polisen för utvisning. Av dessa var en stor majoritet på 2.900 registrerade som avvikna. Hur stor del av dessa som finns kvar i Sverige vet ingen.

Polisen har länge påpekat att det är mycket svårt att avvisa även de personer som man har i förvar eftersom vissa länder kräver att återresan ska ske frivilligt. Iran och Somalia är exempel på sådana länder.

Polisen har inte möjlighet att skicka tillbaka personen i dessa situationer och efter fyra år preskriberas avvisningsbeslutet. Då kan personen i fråga ansöka om asyl igen.

I dagsläget är 12.350 personer efterlysta eftersom de ska avvisas efter att ha fått avslag på sin asylansökan. Endast en tredjedel av avvisningsärendena har fullföljts de senaste tre åren, rapporterar SVT Nyheter.