Trots flera hårda ord om Sverigedemokraterna de senaste veckorna säger Jimmie Åkesson i SVT:s Agenda att samarbetet med allianspartierna är fruktbart. Han betonar riksdagens beslut mer än mediala utspel.

Programledaren i SVT:s Agenda frågade Jimmie Åkesson hur han ser på de hårda ord som uttalats från andra politiker om Sverigedemokraterna de senaste veckorna, också från borgerliga politiker. Inte minst moderatledaren Anna Kinberg Batra har varit mycket kritisk. Jimmie Åkesson svarar att han inte tror att de menar det, utan egentligen har en mer nykter analys.

– Det där faller, eftersom Moderaterna har närmat sig oss betänkligt när det gäller invandringspolitiken. Att invandringen orsakat problem tror jag idag är något som alla riksdagspartier köper.

– Det här handlar mer om signaler eller testballonger, man testar den interna opinionen, man testar hur medier reagerar på att man göra sådana här uttalanden, man testar väljarkåren, svarade Åkesson.

Har de kommit närmare er?

– Ja, de har de politiskt. När det gäller invandringspolitiken och kriminalpolitiken har det ju hänt mycket den här mandatperioden. Mycket mer bland allianspartierna än under den tid de satt vid regeringsmakten. Det finns en rad frågor där jag menar att vi närmar oss varandra. Det är en intressant utveckling.

Försvårar inte de hårda orden ett samarbete?

– Förr eller senare måste man sluta säga så, men den utvecklingen menar jag att vi redan är inne i. Lyssnar man på de borgerliga partiledarna för bara ett år sedan menade de att invandringspolitiken var skäl att inte samarbeta med oss. I dag talar man om Nato och annat. Det är ett väldigt tydligt skifte, men det är klart när man ställs inför den konkreta frågan om vad man tycker om oss måste man säga något fult, eftersom det är nästan lag på det i Sverige. Men jag tror inte de menar det egentligen.

Åkesson har som utgångspunkt att Sverigedemokraterna kommer att samarbeta med M och KD efter nästa val och att det inte är ett orimligt regeringsalternativ om man tittar på dagens opinionsläge. Han fick frågan om han kräver att få ingå i regeringen.

– Om vi sitter i regering eller inte är rätt ointressant i det här läget. För mig är det viktiga vilket det politiska innehållet blir. Jag har sagt att vår roll i en sådan konstellation är mer social. De grupper som alliansregeringen under åtta år missande – fattiga pensionärer, barnfamiljer, offentliganställda – för dem kommer vi att ställa krav.

Vad finns kvar för er att ställa för krav om invandringen?

– Kortsiktigt måste de lagar som kommit på plats bli permanenta. Vi vill ytterligare skärpa kraven när det gäller anhöriginvandringen. Långsiktigt har vi en annan vision för flyktinghjälp. Vi vill hjälpa i närområdet, där de allra flesta flyktingar finns och inte genom en mer eller mindre oreglerad asylinvandring till Sverige.

– Vi har fått igenom en hel del när det gäller straffskärpningar, synen på straffrabatter och annat. Jag tror det kommer att fortsätta under den här mandatperioden. Det är ändå ett ganska fruktbart samarbete vi har med allianspartierna.

– Det svar jag tycker Anna Kinberg Batra måste ge är om hon vill samarbeta med oss eller Stefan Löfven. Det är de val hon har, konstaterade Jimmie Åkesson.