”Vad i helvete är det som händer?” Ja, det var Donald Trumps fråga till det amerikanska folket innan han på allvar kastade sig in i leken för att utses till det republikanska partiets presidentkandidat. Tyvärr har vi svenskar anledning att ställa oss samma fråga, skriver Olof Hedengren.

Våra politiska varmluftsfläktar talar om välfärdslandet och att vi med dåvarande statsminister Reinfeldts ord är en ”humanitär stormakt”. Vår nuvarande regeringschef, Stefan Löfven, är enligt egen uppgift ”feminist” (fniss, fniss….) och vår utrikespolitik är minsann ”feministisk”. Hurra, vad vi är bra!

Det är uppenbart för allt fler att vårt land lider av en mängd brister som uteslutande beror på våra politikers dumheter och underlåtenhetssynder. Genomgående gäller att man blundar för de stora problemen som kräver krafttag, såväl mänskliga som ekonomiska. Det har dessutom visat sig att direkt olämpliga myndighetschefer tillsätts där rekryteringskriteriet uppenbarligen inte är kompetens och handlingskraft utan följsamhet mot de politiska överrockarna. Många myndighetschefer förefaller ta lekande lätt på det rättsliga myndighetsansvaret men trots detta, när åtalade någon tjänsteman för tjänstefel?

SJUKVÅRDEN kvider. Kvalificerade sjuksköterskor slutar en masse. Förlossningskliniker slås igen. Ett exempel; På Karolinska sjukhusets hjärtavdelning har 23 av 30 erfarna sjuksköterskor slutat. Thoraxkliniken skall ha 30 platser men har endast 20 som blir 12 under sommarens gång. I stället för bypassoperationer genomförs s.k. ballongsprängningar och utan att veta om det får patienterna en sämre vård än de kan kräva och behöver. På hjärtintensiven är endast 6 av 10 platser i gång! Chefer och ansvariga byråkrater förnekar regelmässigt att det finns stora problem och de som talar riskerar att bestraffas varför många håller tyst. Antalet vårdplatser per capita på svenska sjukhus är lägst i Europa vilket leder till allt för tidiga utskrivningar och ökad dödlighet. Sverige har näst lägst antal läkare per capita inom primärvården. Dyra ”konsultläkare” får hyras in för att verksamheterna skall kunna hålla näsan över vattenytan. Sjukvården har utsatts för en förlamande byråkratisering där administratörer och chefer gärna provar ”moderna” metoder utan vetenskaplig evidens, beprövad erfarenhet och uppfyllande av etiska krav. Vårdens ”överhäng” i form av; landsting, kommuner, KSL och staten (socialdepartementet) är ett kvävande våtvarmt omslag och deras insatser styrs av ideologi, partipolitik och diverse till synes offensiva ”satsningar” utan att föregås av djupare analyser och där det är patienterna och de aktiva i verksamheten som drabbas. Den individuella patienten kommer i kläm då Patientlagen (SFS 2014:821) får vika för amatörmässigt grupp- och sektortänkande. Det högtidliga syftet med lagen sägs i inledningsparagrafen vara; ”stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet”. Inte dåligt!

SJUKFRÅNVARON går i taket och har fördubblats på 5 år! Den årliga kostnaden är för närvarande 44 miljarder! I vissa fall är det självklart arbetsbördan och arbetsförhållandena som är avgörande, t.ex. inom sjukvården. Men det räcker inte som förklaring. Anställda i offentlig sektor har betydligt högre frånvaro än privatanställda. Känslan av alienation och att ”det spelar ingen roll” spelar in i den offentliga sektorn där individuella prestationer inte uppmärksammas och chefskapet ofta är uselt.

SKOLANS brister är jämmerliga. Vi ligger i botten i Europa tillsammans med Grekland. Vår statsminister som snackar mycket goja talar om att vi är och måste vara ett ”kunskapssamhälle”. Svenska politiker har helt tappat kopplingen mellan vad som sägs och vad som görs. Blå dunster och rena lögner har blivit legio. Regeringen har gjort sig beroende av ett kommunistiskt och ett utopistiskt parti. Nu har kommunisternas ledare trummat igenom en utredning av socialisten Ilmar Reepalu där huvuddirektivet är ”bort med vinsterna i välfärden”, innebärande att privata företag inom det som kallas ”välfärden”, och dit bland annat privata skolor hänförs, inte skall tillåtas disponera sina vinster.

Nu är det så att 85 % av eleverna i grundskolan och 74 % av eleverna i gymnasieskolan går i kommunala skolor. Utredningar har visat att de privata skolorna är bättre på allt och då inte minst kunskapsförmedling. De har en bättre ledning och kostar mindre än de kommunala alternativen. En nyligen presenterad utredning visar att det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala skolorna är eftersatt. De många politiskt korrekta ondgör sig över att Donald Trump använder invektiv mot sina motståndare och är allmänt otrevlig. Vår statsminister Stefan Löfvén uttryckte sig så här när ett av dessa fördömda företag, Academedia, börsnoterades i juni, ”60 000 barn är till salu på börsen”! Man borde kunna förvänta sig bättre även av en svetsare! Gymnasieminister Aida Hadzialic anser att Academedias affärsidé är ”stötande”. Kommunisterna har således lyckats koppla ett grepp på vår regering. Har svenska folket bett om det? Knappast!

RÄTTSSYSTEMET fungerar inte. När polisen griper kriminella invandrare i förorten, de som spottar och kastar sten på samt hånar polisen, släpps huliganerna nästan undantagslöst utan några som helst påföljder. Alienation följer där poliserna slutar att gripa de kriminella och överväger sitt yrkesval. Staten har kapitulerat vilket inte endast är ett polisiärt misslyckande utan ett hot mot rikets säkerhet. Inte färre än 54 % av de långtidsdömda i svenska fängelser är personer med utländskt påbrå. Kom därför inte och säg att den okontrollerade massinvandringen inte har negativa effekter på kriminaliteten i vårt samhälle. Polisens högste chef, ”Baby face”, är ett formidabelt stolpskott som med regeringens goda minne tillåtits lägga vårt polisväsende i ruiner.

Som sagt, ’What the Hell is going on?’

Olof Hedengren