Med den senaste opinionsmätningen från YouGov kan majoritetsregering bildas på två sätt. Moderaterna och Sverigedemokraterna får över 50 procent av riksdagsmandaten. Det enda alternativet till en sådan är att Moderaterna och Socialdemokraterna går ihop, skriver Dick Erixon.

Ny opinionsmätning från YouGov, utförd 12-16 augusti, visar att Sverigedemokraterna är landets största parti med 24,8 procent av rösterna. Miljöpartiet fortsätter att tappa väljare och får nu endast 2,8 procent vilket är långt under riksdagsspärren för att komma in i riksdagen.

Väljarnas dom över den migrationspolitik som fördes under förra mandatperioden är hård. Miljöpartiet hade så som vågmästare ett avgörande inflytande över alliansregeringens politik 2010-2014. Det resulterade i att alliansens ledande parti, Moderaterna gjorde brakförlust i riksdagsvalet 2014 och förlorade nära 7 procentenheter av väljarna. Domen mot Moderaterna kom snabbt.

I nu aktuella mätningar har folkets dom till slut hunnit ikapp också Miljöpartiet. De kan få svårt att sitta kvar i riksdagen i valet 2018.

Det vore en rättvis dom. Partiet har skamlöst utnyttjat sin vågmästarposition för att genomdriva en extrem och ansvarslös migrationspolitik som i praktiken innebar öppna gränser och fri invandring. De som i domstol fick sin asylansökan avslagen, fick trots det stanna. Få avvisningsbeslut genomfördes eftersom protesterna mot ordningsmaktens försök at verkställa möttes med politiska protester.

Innebörden är att den svenska rättsstaten är på väg att urholkas, vilket märks i förorter där ligister och kriminella helt har tagit över. Svensk lag gäller inte längre. Och dessa områden ser ut att växa eftersom det inte finns någon politisk förmåga att gripa in och återställa ordningen.

Det YouGov indikerar är att svenska folket mot bakgrund av vad partierna gör och inte gör, kan komma att rita om den politiska kartan. Opinionen ser i sina grunddrag stabil ut över tid. I dagsläget är det tre block som dominerar Sveriges riksdag, ett rödgrönt, ett alliansblock och ett sverigedemokratiskt. Men de två tidigare regeringsalternativen är nu så små att de inte rimligen kan sikta mot egen majoritet. Det betyder att man strategiskt måste förbereda sig på att samarbeta i nya konstellationer.

Om MP åker ur riksdagen och de röda får vad YouGov nu visar (dvs 30,9 procent för S-V), räcker det inte att C och FP byter block för att skapa ett regeringsdugligt underlag. S-V-C-FP skulle idag få endast 41,4 procent. De två återstående partierna i riksdagen, eftersom KD också ser ut att kunna falla bort, är då M och SD som tillsammans skulle få 48,4 procent av rösterna i valet och därmed cirka 53 procent av riksdagsmandaten (eftersom partier under spärren inte deltar i mandatfördelningen).

Moderaterna har på den nya politiska karta väljarna skapar för Sverige en central mittenposition. Man kan antingen ansluta sig till det röda blocket eller skapa en socialkonservativ regering med SD, i likhet med den sittande norska regeringen.

Tiden för de två traditionella blocken, alliansen och rödgröna, ser ut att gå mot sitt slut. Nya konstellationer krävs för att uppnå handlingskraftiga regeringar.

Dick Erixon
2016-08-20

YouGov’s resultat för augusti:
Sverigedemokraterna (SD): 24,8 procent
Moderaterna (M): 23,6 procent
Socialdemokraterna (S): 22,9 procent
Vänsterpartiet (V): 8,0 procent
Centerpartiet (C): 6,5 procent
Folkpartiet (FP): 4,0 procent
Kristdemokraterna (KD): 3,1 procent
Miljöpartiet (MP): 2,8 procent

YouGov tillämpar onlinepanel i vilka 1523 personer har deltagit (se mer i pdf).