Tullverkets personal tvingas släppa igenom stöldgods eftersom polisen inte hinner komma och beslagta godset, något tullen själva inte får göra idag. Verket föreslår att man ska få utökade befogenheter så att kriminalitet kan försvåras och fler brott klaras upp.

Under spaning efter smuggling av narkotika, vapen och andra förbjudna varor kommer Tullverket ofta i kontakt med misstänkt stöldgods som är på väg att föras ut ur Sverige. Men tullen får inte kvarhålla gods eller transportörer i väntan på polis. Man måste stillatigande se på medan misstänkta och deras förmodade stöldgods kör ombord på fartyg som lämnar landet utan vidare granskning.

– Det har ju hänt att vi har ringt till polisen och sagt att vi har påträffat ett släp där det ligger femton båtmotorer som vi misstänker kan vara stulna. Och om polisen då säger att ”tyvärr vi har inga resurser”, då kan vi inte göra någonting, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverkets brottsbekämpning till Sveriges Television.

– Det är oerhört otillfredsställande, det är väldigt frustrerande för vår personal att inte kunna agera när man dag ut och dag in påträffar det här.

Stölder av exempelvis båtmotorer har ökat och många av dem säljs utomlands. Enligt stöldskyddsföreningen ökar även stölderna av bildelar. Lyxbilar och dyra arbetsfordon är heta byten som säljas vidare utomlands.

De svenska lagar och EU-regler som reglerar vad tullen får göra har haft fokus på att tullen inte ska utgöra försvårande handelshinder mellan medlemsstaterna. Kriminalitet har inte prioriterats.

Problemet har dock diskuterats och förslag har presenterats som skulle ge Tullverket utökade befogenheter att frihetsberöva misstänkta gärningsmän och misstänkt stöldgods i väntan polis. Det är ett förslag som svenska tullen ställer sig bakom.

– Vi tycker att vi ska få befogenheter att stoppa, beslagta och hålla kvar förövarna och sedan lämna förundersökningen till polisen som är bättre lämpade att ha hand om den, säger Jonas Karlsson på Tullverket.

Regering och riksdag har inte reagerat på förslaget från tullen om hur brottsbekämpningen kan stärkas.