DEBATT. Bristen på studentboenden är akut. Det byggs för lite bostäder. Men problemet är större än så. Det är principiellt förkastligt när regeringen prioriterar nyanlända framför studenter, skriver riksdagsledamoten Dennis Dioukarev.

Det är terminsstart för universitet och högskolor, en tid i förändringens tecken och ett kvitto på att man tagit nästa steg i livet. Men för många studenter blir tiden mellan antagningsbeskedet och studiestarten en huvudvärk. Jag har själv varit där: man ska hitta en bostad, packa och flytta på bara några veckor. Varje år tvingas studenter till desperata åtgärder för att kunna påbörja sin utbildning. En del bor på dyra campingar, andra tältar. Vissa hoppar av efter några veckor medan en del inte ens kommer iväg.

Just nu saknas omkring 16 500 studentbostäder på 13 orter i landet. I Lund tar det minst två år att få en studentlägenhet och i storstäderna är bostadsbristen som värst med en väntetid på tre till sex år (enligt Studentbostadsföretagen och tidningen Hem&Hyra). Det är en mycket bekymmersam situation.

Så sent som i tisdags riktades intern kritik från Socialdemokraternas största partidistrikt mot regeringens bostadspolitik (se Expressen). Problemet är emellertid större än att det bara byggs för lite. Snabb befolkningstillväxt tvingar regeringen att välja var det ska byggas, vad som ska byggas och för vem det ska byggas.

När regeringen delar ut uppehållstillstånd till höger och vänster på tveksamma grunder har kreativiteten, kostnaderna och engagemanget för bostäder inga gränser. Men när studieplatser måste avstås på grund av att boenden inte kan ordnas lämnas studenter åt sitt öde och regeringen önskar oss bättre lycka nästa gång. Orättvisan i att prioritera andra länders medborgare framför sina egna ungdomar är principiellt förkastligt. Men vad som är ännu värre är att hela Sveriges framtida kompetensförsörjning hotas.

Så när den regeringen missar sitt mål om lägst arbetslöshet i EU 2020 och man hittar på den ena ursäkten efter den andra bör vi påminna dem om alla studenter som tvingats avsäga sig sin studieplats på grund av en misslyckad bostads- och invandringspolitik.

Dennis Dioukarev
Riksdagsledamot Sverigedemokraterna

Se mer i Samtiden: Studentlyor blir hem för nyanlända.