I våras, innan den brittiska folkomröstningen, tillfrågade EU:s opinionsinstitut Eurobarometern närmare 28.000 EU-medborgare om de vill ge mer makt till EU. Mest kritiska till att överföra fler beslut från medlemsländerna till Bryssel var svenskarna, som därmed var mer kritiska än britterna.

På frågan ”Håller du med om att fler beslut bör tas på EU-nivå?” svarade 64 procent av svenskarna nej, medan 29 procent höll med. Av britterna svarade 56 procent nej, 32 procent höll med. Andra kritiska länder var Danmark, Finland och Österrike där 61-62 procent svarade nej.

Till de mest positiva hör länder som erhåller stora delar av EU-budgeten, länder som Spanien, Belgien och Frankrike, där 60-71 procent håller med och endast omkring 25 procent säger nej. Ett viktigt land som Tyskland väger det relativt jämt: 43 säger nej och 48 håller med om att EU borde få mer makt.

När medlemsländernas stats- och regeringschefer, som är de som bestämmer om EU:s politiska riktlinjer och prioriteringar, i september träffas för att diskutera unionens framtid efter Brexit väntas frågan om var beslut ska tas ligga högt på dagordningen.

Vilken hållning den Sveriges regering intar blir intressant. Ska man respektera den allmänna opinionen i landet om att vi inte vill se fler beslut flyttas över till Bryssel, eller ska man böja sig för EU-etablissemangen och fortsätta ge dem mer makt?

Se mer: Europaportalen.