I Frankrike stängs nu moskéer och bönelokaler där man predikar våldsbejakande islamism. När sådana predikningar anmälts i Sverige har rättsstaten viftat bort uppviglingen till mord och givit klartecken för fortsatta hatpredikningar.

Hittills har ett 20-tal bönelokaler och moskéer som predikar radikala tolkningar av islam i Frankrike stängts, som Samtiden rapporterade i morse (här). Fler kommer att stängas, säger socialistiske inrikesministern Bernard Cazeneuve:

– Vi har i Frankrike ingen plats för sådana som i bönelokaler och moskéer hetsar till hat och inte respekterar landets grundprinciper.

Detta står i stark kontrast till Sverige. Här har både den förra borgerliga regeringen och nuvarande rödgröna regering visat en total likgiltighet inför extremistiska predikningar i moskéer och bönelokaler.

Ett ljudband med predikningar som såldes i Stockholms moské polisanmäldes 2006. Där spreds uppmaningar till muslimer att döda judar som beskrevs som apor och grisar. Men predikningarna bedömas inte vara hets mot folkgrupp eller uppvigling till mord. Justitiekanslern lade ner sin undersökning av ljudbanden med judehat och motiverade nedläggningsbeslutet med att det som finns på banden är så hatiskt och otäckt man kan tänka sig, men ursäktar övergreppen med den pågående konflikten i Mellanöstern.

Efter det har ingen svensk regering agerat för att ändra lagstiftningen så att man inte kan uppvigla till mord med ursäkten att det ska ske utomlands. Dessutom sker ju inte morden av otrogna enbart i Mellanöstern. I allt högre grad verkställs det islamistiska hatet genom terrordåd i Europa.

Frågan är om säkerhetspolisen eller någon annan rättsvårdande instans i Sverige överhuvudtaget vet någonting om vad som sägs i moskéer idag. Predikningarna sker ofta, särskilt då för värdlandet Sverige känsliga ämnen avhandlas, på arabiska. Ett exempel är predikan som Muhamed Omar berör i krönikan Häxan i Halmstad (här).

Självfallet borde Säpo veta i vilka religiösa samlingslokaler som hat, hets och uppvigling till mord på otrogna förekommer. För rikets säkerhet och till skydd för allmänheten borde de som bedriver denna brottsliga verksamhet bevakas, åtalas och deras plattformar för kriminaliteten, maskerade som religiöst rum, stängas.

Men med tanke på den rättsliga prövningen 2006, då muslimskt hat ansågs laglig, och med tanke på en fullständigt omdömeslös rikspolischef (som numera också är chef över Säpo) finns all anledning att utgå ifrån att rättsvårdande myndigheter antingen inte har en aning om hur allvarliga våldbejakande predikningar som framförs eller har man vetskap men förhåller sig passiv och tiger om dessa hot mot allmänhetens säkerhet därför att rikspolischefens ideologiska och partipolitiska agenda förhindrar insatser som ställa islam i en dålig dager.

Men kom ihåg, om eller när ett terrordåd sker i Sverige liknande dem som på senare tid skett i Normandie, Nice, Bryssel eller Paris, kommer ansvar att utkrävas.

Då får Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra stå till svars för att deras partier i regeringsställning så länge blundat för hotet om islamskt barbari på svensk mark. Och de kommer inte att ha annat än grandios naivitet och grotesk inkompetens att skylla på.

Dick Erixon
2016-08-02