Regeringen tar sig inte an de verkliga problemen i svenska skolan: avsaknaden av studiero, skriver Dick Erixon.

När statsministern och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven höll sommartal i Stockholm lade han mest tid på skolan. Men det sakliga innehållet var dock magert. Han lovade 3600 nya platserna på lärarhögskolan, och lade för tydlighetens skull till löftet att det ska klaras ”utan att kvalitén blir lidande”.

Problemet är bara att många av de platser som finns inom lärarutbildningen står tomma idag. Få utbildar sig till lärare och många nyutexaminerade lärare lämnar snabbt yrket. Vad hjälper då fler tomma platser vid lärarhögskolorna?

Därutöver lovades att tillskjuta fem miljoner kronor till ”lovskola” för eleverna. Det finns omkring en miljon elever i landet. Det betyder att regeringen tillskjuter 5 kr per elev till lovskola. Fem kronor. Vilka stordåd har Stefan Löfven tänkt att skolan ska göra för denna femkrona per elev och läsår?

Istället för att lägga fram struntförslag borde regeringen ta sig an grundproblemet i skolan: den katastrofalt dåliga studiemiljön.

Det är en brist som mer än alla andra förklarar svenska elevers fall i Pisa och andra internationella granskningar: skolk, sen ankomst och oordning i klassrummen. Sverige utmärker sig extremt negativt när det gäller just avsaknaden av studiero för eleverna.

Hur kan någon tro att unga lär sig något när man utan konsekvenser kan trotsa lärarna, prata i mobilen eller spelar spel under lektionstid?

Lärarna måste få större auktoritet i skolan. Dessutom behövs en satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling.

Det finns inga genvägar. Och det handlar inte främst om pengar utan om moral. Disciplin krävs för att skapa studiero. Det är här vuxenvärlden behöver ta sitt moraliska ansvar. Ledarskap måste utövas konkret och bestämt. Och för att lärarkåren och övrig skolpersonal ska klara det krävs helhjärtad uppbackning från politikerna.

Dick Erixon
2016-08-22