Modernistisk arkitektur dominerar de flesta svenska citykärnor, vilket gjort dem sterila, ogästvänliga och ofta ödsliga på kvällstid. Men nu växer kritiken mot alla trista glas- och betonglådor som arkitekter producerar.

När kvarter med kulturhistoriska byggnader brann ner i Kristianstad blev målet med nyproduktionen att den skulle harmonisera med omgivningen i gamla staden. Resultatet blev mestadels lyckade två- och trevåningshus som också har Sveriges enda nybyggda runda hörntorn.

I Hudiksvall har stadsbyggnadsfrågor blivit heta i samband med att dubbelspår ska byggas genom staden. Lokaltidningen Hela Hälsingland har argumenterat för att man ska hämta inspiration hos arkitekten som ritade Hudiksvalls stenhus 1906-13, Frey Berglund, nu när staden ska växa och utvecklas. Diskussionen har väckt intresse även nationellt hos arkitekturintresserade.

– Det är den klassiska skönheten som drar turister och som kan skapa en chans för Hudiksvall. Och man har inget att förlora på att ta den, ingen bryr sig om ännu mer modernism. Här finns chansen att göra något annorlunda, utan att det behöver blir dyrare, säger Michael Diamant från Arkitektupproret till tidningen.

– Det är barbari. Dagens arkitektur är en primitiv byggnadskonst som kastat bort tidigare lärdomarna. Diamant varnar särskilt för lösningar som öppna kvarter. Istället för att bjuda in fler blir det ingenmansland. De ger mig rysningar, ett modernistiskt påfund som jag avskyr. Kvartersgården är ett slutet socialt tryggt område, men det finns en anledning till att klassiska kvarter inte är öppna. Ett halvöppet kvarter blir halvoffentligt och otryggt. Vem tillhör gården egentligen?

I själva utformningen av husen betonar Diamant byggnadsdetaljerna som skapar berättelser om orten och sin tid, som träsniderier. Det är en försumbar kostnad att lägga till träsniderier till en byggnad, men man ger den en själ och präntar in våra ideal.

Opinionsmätningar visar att 3 av 4 medborgare föredrar traditionell arkitektur vid nybyggnation. Och det gäller faktiskt även de arkitekter som ritar de trista lådorna av glas och betong i modern stil. Den brittiske arkitekten Alexander Stoddart har, skriver musikern och kulturdebattören Lars Anders Johansson, visat ett bildspel med nybyggda hus i Storbritannien, parallellt med bilder på de hus där arkitekterna som ritat dem själva bodde. De nybyggda husen var alla av samma brutala slag som slår upp som svampar ur jorden överallt i Sverige och västvärlden. Husen där arkitekterna själva bodde var emellertid alla små pittoreska tegelhus med klängväxter på fasaden, i klassisk stil.

Det är obegripligt att de poliska partierna så länge låtit ett litet skrå av ideologiskt förvridna arkitekter förstöra vardagsmiljöer för så många människor under så lång tid. Den hycklande radikalism som arkitekter uppvisar måste avvisas när politiker fastställer stadsbyggnadsplaner och bygglov.

Det är hög tid att återgå till en byggnadskonst som sätter den mänskliga skalan i centrum, som erkänner lokal identitet och tradition.

Arkitektskrået är ytterligare ett etablissemang som behöver sättas på plats.

Dick Erixon
2016-08-04

Se mer: Hela Hälsingland i Bortglömd arkitekt utformade Hudiksvalls stenhus, Våga bygg klassiskt igen, Lyssna inte på arkitekterna, Arkitektupproret i Nyproduktion i klassisk tradition i Kristianstad.