Sedan Al-Azharskolan i Stockholm anmälts till Skolinspektionen för att man konsekvent segregerar flickor och pojkar i undervisningen fick man godkänt av myndigheten av religiösa skäl. Utbildningsministern Gustav Fridolin uttalar sig kritiskt och vill ”se över” reglerna.

När flickorna har idrott så har pojkarna matte och tvärtom. Könsuppdelad undervisning är en del av Al-Azharskolans muslimska profil, liksom bönerummet och den fläskfria skolmaten. Pojkarna undervisas av manliga idrottslärare. Och skolans omkring 350 flickor får sin undervisning av kvinnliga idrottslärare, rapporterar Lärarförbundets tidningen Mivida i Okej med könsuppdelat av religiösa skäl.

– Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen och ha shorts och t-shirt på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller en manlig lärare där, säger en av lärarna till tidningen.

Skolinspektionen godtar skolans religiösa skäl till könsuppdelningen och konstaterar att det inte finns något som tyder på att undervisningen i idrott inte är likvärdig för de olika könen. Samtidigt skriver myndigheten att bedömningen gäller ”…i det aktuella fallet”.

Bakom den formuleringen döljer sig en avvägning mellan jämställdhet och religionsfrihet, tror Håkan Larsson som är professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

– Hade det här varit en annan skola så hade beslutet blivit att skolan måste jobba med sina jämställdhetsproblem och lösa dem. Om elever upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt.

Att konsekvent segregera efter kön är att göra eleverna en björntjänst, menar Larsson.

– I förlängningen innebär det att eleverna inte får möjlighet att lära sig att behandla medmänniskor som individer utan i första hand som könsvarelser.

Inledningsvis kan det vara befogat att skapa separata grupper där eleverna får öva på sin nivå för att bygga upp sin förmåga och sitt självförtroende. Men syftet måste vara att underlätta en återintegrering.

– Det kan vara ett sätt att få bukt med de värsta problemen. Nackdelen är att fördomar har en tendens att förstärkas i enkönade grupper, säger Håkan Larsson.

Al-Azharskolan har dock ingen ambition att integrera pojkar och flickor i mattematik och idrott. Det sker ingen gradvis integrering utan uppdelningen gäller från förskoleklass upp till nian.

Till SVT säger utbildningsminister Gustav Fridolin att ”alla skolor i Sverige har ansvar för att jobba med jämställdhet”. Han ska nu ge tjänstemän på departementet i uppdrag att ”se över” hur läroplan och lagstiftning kan förändras.