Genom att ljuga om sin ålder kommer kriminella undan svensk rättvisa. Åldersbedrägerierna kan vara vår tids största rättsskandal, säger Jimmie Åkesson (SD) med anledning av SVT:s avslöjanden om hur våldtäktsmän kommer undan genom att uppge låg ålder.

Sverigedemokraterna har länge drivit krav på lagändring och om vi fick inflytande skulle åldersbestämning vara obligatoriskt i ett tidigt skede för alla asylsökanden, skriver Åkesson i debattartikel.

SVT-programmet Uppdrag Granskning visar nu att asylsökande män slipper straff för grova brott på grund av att de säger sig vara barn. För ett år sedan begick fyra män en grym gruppvåldtäkt och klarade sig undan straff genom att uppge att de var under 18 år. Åklagaren begärde inte medicinsk åldersbestämning för att se om det stämde.

I ett fall av gruppvåldtäkt mot en 23-årig kvinna kallar polisen övergreppet ”nästan sadistisk”. De fyra männen kom undan med ungdomsvård och en av dem slapp straff överhuvudtaget. Senare uppdagades genom Interpol att två av dem var över 20 år.

Att klassas som yngre än man är har under flera år lett till en gräddfil till många förmåner. Det blir lättare att få uppehållstillstånd, man får bättre boende, service och högre ersättningsnivåer. Dessutom kan man undkomma straff för grova våldsbrott.

Åldersbedrägerierna bland ensamkommande och åtföljande straffrihet kan vara vår tids största rättsskandal, konstaterar Jimmie Åkesson.