I ett remissvar på regeringens förslag om generellt maskeringsförbud vänder sig polisen emot att regeringen vill undanta religiös klädsel, som burka eller niqab.

Polisen vill kunna identifiera alla som eventuellt begår brott i samband med idrottsevenemang, rapporterar SVT Sport.

– Problemet ur polisiär synvinkel är att undantaget av religiösa skäl kan användas som en osann invändning från sådana som inte är religiösa utan att kunna motbevisas. Men utöver detta är vi också av uppfattningen att religioners yttringar, när det uppstår intressekonflikter, inte bör få begränsa de straffsanktionerade förbud som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet, säger Lars Tonneman, chef vid polisens förvaltningsrättsenhet.

Regeringen gav i före sommaren berörda myndigheter, arenor och klubbar chansen att ge sin syn på förslaget om att införa ett generellt förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Polisen är liksom de flesta andra instanserna positiva till lagförslaget men de har flera synpunkter. Framför allt kring undantaget av religiösa skäl.

– Vi tycker att det blir förvirrande för åskådarna att veta vart den straffbara gränsen går, säger Tonneman.

Mot de som hävdar att ett förbud skulle inskränka av yttrandefrihet säger polisen:

– Den utredning vi har gjort visar att ett maskeringsförbud på det är viset inte är en inskränkning av varken Europakonventionen eller våran grundlag.

Maskeringsförbudet föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

– Vi tror och hoppas att det kommer bli en bättre ordning på läktarna. Att det kommer bli svårare att begå brott i anonymitet, säger Tonneman.