Polisledningen i Sydsverige ville i somras dra ner på arbetet med inre utlänningskontroller trots att regeringen beordrat polisen att verkställa fler avvisningar. Nu lovar polisen att i höst göra fler kontroller för att finna asylsökande som fått avslag och ska utvisas.

När över 160.000 asylsökande sökte sig till Sverige förra hösten delades polisens arbete med utlänningsärenden in i tre delar: gränskontroll, inre utlänningskontroll och verkställighetsärenden. I juni meddelade polisen i Sydsverige att man göra paus i arbetet med att eftersöka personer som ska avvisas. Denna inriktning gick stick i stäv med regeringens tal om att uppemot 80.000 personer kan komma att utvisas från Sverige i år och fullföljdes inte.

Nu i höst räknar polisen med att ha förstärkt organisationen för att förverkliga regeringens uppdrag om att kraftigt öka utvisningarna. Från och med nu kommer gränspolisen att intensifiera arbetet.

– Kontrollerna kommer att öka avsevärt, säger Lars Skoglund, kommissarie vid gränspolisen i region Väst till Svenska Dagbladet.

Avslagsbesluten på asylansökningarna kommer efter förra årets tillströmning att öka kraftigt. Även om många förväntas lämna landet frivilligt räknar polisen med att få ta över 35.000 nya avvisningsärenden från Migrationsverket.

För polisen är arbetet med utvisningar mycket resurskrävande och i många fall komplicerade eftersom det kan vara svårt att fastställa personernas identitet och på grund av att vissa hemländer vägrar ta emot personerna.

Inför 2016 gav regeringen ett uppdrag till polisen som innebär att man avsevärt ska öka andelen verkställda beslut. I vårbudgeten sköt regeringen till 33 miljoner kronor för polisens arbete med verkställigheter och under året har gränspolisen därför rekryterat ny personal.

Den tilldelningen har nu kunnat omsättas i personal och verksamhet. Man hoppas i höst se effekt av förstärkningen genom verkställande av fler utvisningar av dem som i domstol fått avslag på asylansökan.

Se mer: Sydsvenskan i Polisen prioriterar ner utlänningskontrollen, Svenska Dagbladet i Polisen rustar för fler utvisningar.