Riksdagsman Kent Ekeroth (SD) har i sociala medier sagt att asylsökande inte borde ha rätt att demonstrera och röra sig fritt i samhället. Uttalandet har rönt upprördhet i medier, men har inte S-kongressen också beslutat om begränsad rörlighet för asylsökanden? Dock utan att fullfölja det, naturligtvis.

Socialdemokraterna beslutade på sin kongress 2009 att Ebo, lagen om eget boende, för asylsökande skulle avskaffas. Asylsökande skulle vara förvisade till anläggningsboende medan deras ärende prövades. Nu har Kent Ekeroth (SD) påpekat att asylsökande i Sverige inte har samma rättigheter som medborgare. Ändå anses ståndpunkten kontroversiell.

Det råder total förvirring i etablissemangskretsar om vad skillnaden är på att vara medborgare och att komma utifrån och ansöka om att få bosätta sig i landet. Såväl politiker och akademiker som journalister tycks sätta likhetstecken mellan svensk medborgare och ”världsmedborgare”, som om alla i världen har rätt att åtnjuta – eller kräva – tillgång till svenska samhällets under århundraden upparbetade seder och traditioner inklusive medborgarskapets fri- och rättigheter.

Så är det inte. Kungariket Sverige har i första hand att värna sina medborgares trygghet och säkerhet.

Denna grunduppgift är grovt åsidosatt idag. Såväl Alliansregeringen som den nuvarande rödgröna regeringen tycks mer benägen att värna utländska medborgare än svenska. Ebo-lagen är ett sådant exempel. Ebo ger en världsunik rättighet för asylsökanden, alltså personer som inte har rätt att vara i landet, att bosätta sig var de vill under asylprocessen och erhålla bidrag för det.

Socialdemokratiska kommunalråd har länge protesterat mot denna extrema rättighet för utländska medborgare. Enligt partiets kongressbeslut 2009 ska Ebo-lagen avskaffas. Asylsökanden ska bo på de anläggningar dit de förvisas, till de fått saken prövad. Stefan Löfvens regering har inte fullföljt S-kongressens beslut, trots att partiets kommunalråd fortsatt att pressa regeringen. Förmodligen är det Miljöpartiet som satt stopp för ändringar.

När SVT frågade landets socialdemokratiska kommunalråd i mars 2015 svarade 58 procent att Ebo-lagen borde rivas upp, endast 4 procent ville behålla asylsökandens rätt att fritt bosätta sig var de vill.

Asylsökandens fria rörlighet och eget boende innebär fyra allvarliga problem, skrev S-kommunalrådet Boel Godner i Södertälje i februari 2016: 1) ”avskyvärd trångboddhet och svarthandel med hyreskontrakt”, 2) det blir ”mycket svårt att lära sig svenska” om man växer upp i Ebo-områden, 3) svårigheterna att nå arbetsmarknaden ökar och 4) Sverige blir än mer segregerat.

Det är alltså inte, som akademiker av olika slag nu säger till massmedia, att asylsökande har samma rättigheter som medborgare. De kan förvisas till anläggningsboende under asylprocessen, så som lokalpolitiker krävt. Självklart har asylsökande inte heller andra medborgerliga rättigheter, som att demonstrera och rösta i allmänna val. Det är medborgerliga fri- och rättigheter som tillkommer medborgare, och i vissa fall dem som beviljats uppehållstillstånd.

Det måste bli ett slut på den fullkomligt galna naivitet som förekommer i svensk debatt, där vem som helst anses kunna dyka upp i Sverige och kräva rättigheter som om man varit medborgare i Sverige hur länge som helst.

Uppståndelsen om Kent Ekeroths debattinlägg visar att de svenska etablissemangen inte är med i matchen. De förstår inte grundläggande principer om skillnaden mellan att vara medborgare och att inte vara det. Jag skulle vilja se de som nu så indignerat protesterar mot att sverigedemokrater lyfter självklara begränsningar för asylsökanden, åka till vilket annat demokratiskt land som helst och där kräva de rättigheter man anser asylsökanden ska ha i Sverige. De skulle bli utskrattade.

De borde bli utskrattade också här hemma. Men både de tidigare regeringspartierna och de nuvarande saknar insikter om de krav som den allt starkare globaliseringen och folkvandringarna ställer på de nationer som vill förbli civiliserade och ge sina medborgare trygghet, frihet och säkerhet. Svenska folket borde dra slutsatser av det.

Dick Erixon
2016-08-07

Se mer: SvD i Jomshof stöder Ekeroth, SVT i Lokala S-toppar pressar regeringen om Ebo och Ebo – raka vägen till segregation.