Invandringen och integration blev den viktigaste politiska frågan för svenska folket i december 2015 och fortsätter att vara det enligt ny mätning från Novus.

Om man jämför med opinionsinstitutets sista mätningen före valet i september 2014 framgår att skillnaden i vad väljarna anser viktigast har förändrats kraftigt.

Före valet var landets ekonomi, arbete och välfärd de viktigaste frågorna. Från hösten 2015 har invandring varit den viktigaste frågan, medan de flesta andra tappat i betydelse. Mest har frågan om jobb fallit tillbaka.

Lag och ordning är den enda frågan vid sidan om invandring som ökar i prioritet sedan valet. Sommarens rapportering om bland annat bilbränder är sannolikt en anledning till ökningen, skriver Novus.

TABELL: tio viktigaste frågorna augusti 2016 (jämfört med september 2014)
Invandring/integration: 61% (+8)
Sjukvård: 60% (-11)
Skola/utbildning: 57% (-12)
Arbete: 43% (-23)
Lag och ordning: 43% (+3)
Ekonomi: 40% (-19)
Äldreomsorg: 38% (-16)
Miljö/klimat: 32% (-11)
Boende: 31% (-3)
Pensioner: 27% (-12)

Undersökningen är genomförd 19 – 22 augusti 2016 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1586 intervjuer genomförts.

Se mer: Novus.