IS och andra islamister bedriver ideologiskt krig mot västs frihet och sekularism. Svaret måste vara mer än militärt. Vi måste vara stolta över våra värderingar och förklara varför de är bättre islamisternas, skriver Ungsvenskarna Tobias Andersson och Michael Clarke i debattartikel.

Juli månad har varit en månad fylld av terror. I Frankrike omkom 84 personer efter att en islamist körde över folk med en lastbil. I Tyskland utförde en Afghansk ”flyktingpojke” en terroristattack på ett tåg beväpnad med yxa och kniv. I samband med dådet ska han, enligt BBC, ha skrikit ”Allahu Akbar”.

Media beskriver ofta gärningsmännen som ensamma och udda. Det är dock att förvanska verkligheten. Båda dessa dåd, och många innan dem, har utförts av islamister. Oavsett om vi vill erkänna det eller inte så har dessa människor ansett att de agerat i enlighet med islam.

Västvärlden måste inse att vi är mitt uppe i en storskalig kulturell, religiös och ideologisk konflikt. En konflikt som länge pågått i Afrika, Asien och Mellanöstern men som nu spridits till Europa. Ett strategiskt drag i samband med landförluster av sitt uttalande Kalifat.

Men varför just oss? Jo, för att Väst är allt islamisterna känner sig nödgade att bekämpa för att vinna legitimitet för sin egna skeva världsuppfattning. Vår frihet och sekularism står i direkt motsättning till deras förtryck och strikta religiösa regler.

Det är just denna ideologiska skillnad vi vill belysa. IS kommer aldrig kunna krossas endast genom militär krigsföring, den typen av ”lone wolf” attacker vi sett den senaste tiden bekräftar det. Istället vill vi dela upp kriget mot IS i tre delar:

1. Militär krigsföring
Det möjliggör för oss att skydda civila på plats, sätta stopp för geografisk utvidgning samt trycka tillbaka och eliminera deras soldater och ledare.

2. Cyber krigsföring
IS är den hittills överlägset bästa terrororganisationen i sociala medier. Genom bottar och tydliga tillvägagångssätt har de kunnat få massiv spridning av propaganda och således även öppnat upp för bred rekrytering. Speciella appar, Instagram, websidor och ”ask.fm” har använts flitigt. Här måste regeringar, underrättelsetjänster, It-företag, plattformar i sociala medier osv hjälpas åt och kontinuerligt och konstant stänga ner och blocka konton, websidor, appar med mera.

3. Ideologisk krigsföring
Den uteslutande viktigaste faktorn för att motarbeta islamism, samtidigt något som glöms bort och/eller förringas. För att förhindra att människor radikaliseras av IS-propaganda måste vi bevisa att våra värderingar och vår livsstil är bättre än deras. Det gör vi dels genom att västvärlden i ökad utsträckning måste erkänna och känna stolthet för sina värderingar och se till att sprida dem i den offentliga debatten, i skolor, organisationer osv. Men det kommer även krävas att det muslimska civilsamhället förklarar varför islamisternas världsuppfattning är fel. Samt ger ett alternativ till identitetssökande unga muslimer som riskerar att radikaliseras.

Ungsvenskarna menar att det är dags att på allvar agera mot den islamism som är drivkraften bakom den terrorism som frekvent drabbar vårt Europa. Vi måste stå upp för och försvara våra värderingar. Annars riskerar hela vår civilisation att få se sig utplånad av en kultur och ideologi som aldrig borde lämnat medeltiden.

Tobias Andersson, Nationell talesperson, Ungsvenskarna
Michael Clarke, försvars- och säkerhetspolitisk talesperson, Ungsvenskarna