I Saudiarabien finns ett speciellt telefonnummer man kan ringa för att rapportera häxeri. Där pågår häxjakt i bokstavlig mening. Nu har det kommit till Sverige, skriver Mohamed Omar.

Imamen i Halmstadsmoskén, Abu Muadh, är mycket populär och respekterad bland unga, salafistiskt inriktade muslimer. För icke-muslimer är han nog mest känd för sin predikan om att ”homosexualitet är ett virus”. Muslimer borde skydda sig mot detta virus, sade han, genom att bygga upp ett ”immunförsvar”. Predikan filmades och lades ut på YouTube för att budskapet skulle nå fler muslimer, men det nådde alltså även medierna.

Mellan västvärlden och islamvärlden finns det en stor skillnad i värderingar. Denna skillnad kvarstår när muslimer från islamvärlden bosätter sig i västvärlden. En färsk opinionsundersökning i Storbritannien visade att en majoritet av de brittiska muslimerna ansåg att homosexualitet borde vara olagligt. Andra britter tycker väldigt annorlunda. Jag har under mina år som muslim hunnit besöka ett flertal svenska moskéer från norr till söder. I ingen moské, jag upprepar ingen, har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet.

En sak som vi inte tror på längre i västvärlden är häxeri. Det hör numera till kategorin vidskepelse. I islamvärlden är dock tron på häxeri utbredd och i flera länder kan häxor och trollkarlar dömas till straff. Enligt en undersökning genomförd av Pew Research Center tror en majoritet av muslimerna i flera länder på häxeri, demoner och onda ögat. I Saudiarabien avrättar man fortfarande häxor! I Koranen beskrivs häxeri, eller ”sihr” som det kallas på arabiska, som en verklighet, och häxor och trollkarlar som ondskans hantlangare. Och för de troende är Koranen fortfarande Guds ord som tas på stort allvar.

Med tanke på hur dessa ”ondskans hantlangare” behandlas i muslimska länder är det oroväckande när en populär och respekterad ung imam som Abu Muadh i en filmad predikan pekar ut en kvinna i Halmstad som häxa.

I videoklippet, som lades ut på YouTube den 1 maj 2016 och har rubriken ”Dhikr Allah”, anklagar Abu Muadh om en nyanländ, muslimsk kvinna för att syssla med häxeri, ”sihr”, och alltså vara en häxa, ”sahira”. För att understryka hur ond denna kvinna är kallar henne också hondjävul, ”shaytana”. Detta händer alltså i Sverige år 2016.

Församlingen sitter tyst och andäktigt och lyssnar på Abu Muadh. Ingen protesterar. Man kan bara ana vad det betyder för den stackars kvinnan att från predikstolen i stadens moské anklagas för häxeri. Utfrysning? Mobbing? Något ännu värre? I Saudiarabien, centrum i den sunniislamiska världen där den heliga staden Mecka är belägen, är det ganska vanligt förekommande att utländska hembiträden anklagas för häxeri av sina husbönder, vilket kan leda till fängelse, prygel och halshuggning. Det finns ett speciellt telefonnummer man kan ringa för att rapportera häxeri. Det pågår alltså en häxjakt i bokstavlig mening.

Abu Muadhs predikan förvånar inte mig, jag har stött på det förut. Muslimska kvinnor som anklagas för häxeri. Ofta så är kvinnorna själva fromma muslimer som använder Koranen för att bota. Ungefär som kloka gummor. Men puritanska predikanter som Abu Muadh, som liksom alla salafister har en mycket snäv teologi, försöker demonisera dem och deras verksamhet.

Visst kan man invända mot kloka gummor och deras botande. Det är ju inte riktig medicin. Men det är ju inte så att salafisterna är mindre vidskepliga än de kloka gummorna.

Även salafister tror på kvacksalveri. Det vill säga så länge kvacksalveriet har stöd i Koranen och i profeten Muhammeds undervisning. Enligt flera yttranden påstod till exempel Muhammed att svart kummin kunde bota alla sjukdomar. Alla! Så en salafist som delar ut kummin till folk och påstår att det kan bota dem är inte en trollkarl, men när någon annan läser verser ur Koranen över ett vattenglas ger det till en patient att dricka, ja, då är det häxeri.

Hur som helst, vi behöver inte fördjupa oss i detta teologiska virrvarr, utan det jag vill ha sagt är att den salafistiska puritanismen kan utsätta människor för fara. Man bör vara medveten om det. Vi har en konstnär som hotas till livet på grund av ett vidskepligt bildförbud. Jag skulle inte bli förvånad om i framtiden också så kallade häxor kan komma att utsättas för attacker. För så är det ju i länderna där många av våra muslimer kommer ifrån. Vidskepelse kan vara harmlös, men när man sprider tron på häxor inom ett religiöst samfund där häxor faktiskt avrättas, bör det uppmärksammas.

Abu Muadh har ju även från predikstolen i Halmstad uttryckt stöd för heligt krig. Förresten, han inte bara stödjer utan förhärligar det heliga kriget. Den som dör i strid för Guds sak kommer att lönas med 72 jungfrur i paradiset, säger han, och manar sina följare: ”Sök döden, du får livet!”

Mohamed Omar