Utrikesminister Margot Wallström talar om ”tydlighet” men agerar sedan tvärs emot det som sagts. Bättre vore om hon och EU erkände att vi gärna gör affärer med diktaturer, skriver Olof Hedengren.

Om man gör sig det tvivelaktiga omaket att lyssna på våra politiker i frontlinjen kan man inte undgå att förundras. En bieffekt är att det så kallade politikerföraktet får näring.

Låt mig exemplifiera bedrövelsen med utrikesminister Margot Wallström. Jag skrev i en tidigare krönika om Johan Hakelius pricksäkra definition av politisk korrekthet. Vi brukar tala om ”kärringar mot strömmen”. Hakelius definierade de odrägligt politiskt korrekta som ”kärringar med strömmen”, även innefattande att med grötmyndighet och allvarlig min uttrycka rena självklarheter”.

Wallström skrev den 30 juli på SvD debatt under rubriken, ”Nu måste vi öka trycket på Turkiet”. Redan i inläggets rubrik anar vi vad som komma skall.

Har Ni lagt märke till att politikerkollektivet tar till sig olika mycket specifika uttryckssätt som sedan används i tid och otid under en period till dess ett nytt uttryck introduceras på PK-arenan. Några exempel av många; ”i närtid”, ”ordning och reda” och nu senast olika böjningar av ”tydlig”.

Några utdrag ur Wallströms debattinlägg i SvD ovan;

”Sveriges regering har varit TYDLIG med att fördöma kuppförsöket den 15/7 i Turkiet. Att med våld avsätta en demokratisk regering får aldrig accepteras”

”Budskapen från EU har varit TYDLIGA efter kuppförsöket när det gäller vikten av att upprätthålla respekten för rättsstatens principer, mänskliga fri- och rättigheter inklusive rätten för alla till en rättvis rättegång”.

”Jag välkomnar att [Europarådet och FN] har varit MYCKET TYDLIGA” gentemot Turkiet om situationen för mänskliga fri- och rättigheter samt press- och yttrandefriheten när Turkiet nu anmält avvikelser från sina skyldigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter”.

Inte ett ord om regimens förtryck och islamismens triumftåg. Socialdemokratins, kommunisternas och miljöpartiets röstfiske i förorterna lägger munkavle på Islams kritiker. En ytterligare viktig ingrediens i PK-Sverige.

Wallström nämner Europarådets TYDLIGHET. Europarådets ordförande, Thorbjörn Jagland, är den tyngste representanten för Europa som besökt Erdogan efter kuppförsöket. Skulle Jagland nu som representant för det anständiga Europa kraftfullt fördöma övergrepp och utrensningar av allt från journalister och akademiker till militärer, åklagare, andra statsanställda m.fl. Inte minst mot bakgrund av att Erdogan förkunnat att Turkiet nu inte kände sig bundet av Europakonventionens stadganden om mänskliga rättigheter.

Skulle Europa nu via Jagland stå fast vid de principer som de europeiska institutionerna predikar? Nej, inte alls. Jagland framför i stället att ”det har funnits för lite förståelse för Turkiet från Europas sida. Vilken ynkedom!

Det har under ett antal år stått klart att Erdogan systematiskt arbetat för att omvandla Turkiet från den moderna sekulära stat som landets fader, Kemal Atatürk, införde och vilket gjorde Turkiet till ett glädjande undantag jämfört med alla andra muslimska länder. Redan 2007 började Erdogan rensa ut generaler, höga jurister och journalister som anklagades för att konspirera mot AKP-regeringen.

Det är ju knappast så att Turkiet plötsligt i marginalen bryter mot demokratins och rättsstatens principer. Under en längre tid har Erdogan drivit Turkiet mot en auktoritär islamistisk stat. Han har uttryckt att den misslyckade statskuppen var en Gudagåva och avsåg naturligtvis då att han kunde kasta den demokratiska masken och tala klartext.

Är Wallström blind? Turkiet har bl.a. stängt 15 universitet, över 1 000 skolor, 20 fackföreningar och sparkat omkring 1600 universitetsdekaner. Över 100 mediaföretag har stängts ned, bl.a. 45 tidningar, 16 tv-kanaler, 3 nyhetsbyråer, 15 tidskrifter och 29 förlag. Över 20 000 personer har gripits och 50 000 pass har ogiltighetsförklarats. Armén och underrättelsetjänsten har ställts under Erdogans direkta ledning. Marschen mot envälde har kommit en bra bit på väg och är tydlig, just det ”TYDLIG”.

Erdogan är en obildad person och en stor del av hans stöd kommer från likaledes obildade och inte minst oinformerade människor. Vid en begravning nyligen där Erdogan deltog som sörjande uttalade imamen; ”O, allsmäktige Gud, skydda oss mot bildade människors ondska”!

Erdogan påstår att Västländerna var positiva till en militärkupp och att man stöder terrorism! Han har vidare lovat ”sitt folk” – den outbildade majoriteten- att återinföra dödsstraffet såvida parlamentet tar upp frågan.

Wallström avslutar sitt ”TYDLIGHETSTEMA” med en självklarhet; ”det fria ordet är grundläggande för ett livskraftigt samhälle”! Floskler som just kännetecknar PK-folket eller ”kärringarna med strömmen”.

Efter lastbilsdådet i Nice framhöll Wallström att en av terrorismens grundorsaker var den utbredda världsfattigdomen. Detta stämmer inte med vad de mest framstående forskarna på området anser utan är en politiskt/ideologiskt färgad utsaga. Den amerikanske historikern och författaren Walter Laquer är en föregångsman vad gäller frågan om terrorismens orsaker. Han konstaterar att fattigdom inte gör människor till terrorister.

Han hänvisar också till Princetonekonomen Alan Kreugers verk ”What makes a terrorist” som slår hål på myten om sambandet mellan fattigdom och terrorism. Terroristernas bakgrund finns ofta i en välutbildad medelklass. Wallström är som vanligt ute och cyklar. Liksom flera andra i regeringen tillhör hon inte vår bildningsreserv.

EU befinner sig i en existentiell kris med stora olösta problem. Organisationen är desperat att ” utåt visa att man gör något”. Flyktingavtalet med Turkiet var en sådan överloppsgärning. Att överhuvudtaget fortsätta diskussionerna om Turkiets eventuella medlemskap i EU är mot bakgrund av vad som nu händer såväl i Turkiet som inom EU absurt.

I TYDLIGHETENS intresse borde EU i sådant fall säga rakt ut; vi har inget emot att göra affärer med diktaturer och länder där mänskliga fri- och rättigheter inte respekteras. Vi är helt pragmatiska och ser oss inte som några världsförbättrare. Det vill säga, att liksom Erdogan visa sitt rätta ansikte.

Olof Hedengren