Den islamske extremist som syndat, genom att dricka alkohol eller se på porr, kan renas från alla sina synder genom att föra det heliga kriget, skriver Mohamed Omar.

På sociala medier möter jag åsikten att Mohamed Bouhlel som massakrerade människor i Nice på Frankrikes nationaldag inte bör beskrivas som jihadist. Varför? Eftersom han inte levde strikt i enlighet med islams moral. Han drack till exempel sprit.

Men det som gör en muslim till jihadist är att han för jihad, det heliga kriget. En jihadist behöver inte vara en perfekt muslim i andra avseenden. Usama bin Ladin tyckte till exempel mycket om porr och männen bakom 11 september-attacken sägs ha besökt barer. Det som gör en muslim till muslim är bekännelsen, att man bekänner sig till religionen, inte att man är syndfri. Alla människor är syndare, sa Muhammed, men de bästa av dem är de som omvänder och bättrar sig.

På samma sätt som i kristendomen är det inte syndfrihet som utmärker en god muslim, utan syndamedvetande. En god muslim ska ständigt tänka på sina synder i ånger och be om förlåtelse. Profeten Muhammed talar om Gud som förlåtande och barmhärtig. Han förlåter alla synder förutom avgudadyrkan. Till och med de allra bästa muslimerna, Muhammeds närmaste lärjungar, begick synder och kämpade mot sina begär att bryta mot buden.

Muhammed lärde också att ett sätt att få förlåtelse och renas från alla sina synder är att föra det heliga kriget, att strida för Muhammeds religion. Den som dör i det heliga kriget är martyr och kommer till paradiset. I vissa yttranden beskriver Muhammed jihad som den bästa av gärningar.

En muslim kan dricka sprit och fortfarande vara muslim så länge han bekänner sig till islam. Det är när han slutar bekänna sig till islam som han slutar vara muslim. Detta är vad traditionell sharia, islamsk lag, lär ut. Men den gode muslimen kämpar alltså mot sina syndiga vanor, han ångrar sig och ber om förlåtelse och strävar hela tiden efter att bli en bättre muslim.

Ett vittne säger att Mohamed Bouhlel började gå till moskén i april i år. Frankrikes inrikesminister Bernard Cazeneuve säger att han radikaliserades fort. Granskningen av Bouhlels telefonregister visar att han hade kontakt med kända radikala islamister.

Det är inte alls ovanligt att muslimer som tidigare slarvat med sina böner, som inte levt som strikta rättrogna, omvänder sig och blir fanatiker. Flera jihadister har en sådan historia. Man bör komma ihåg att några av profeten Muhammeds bästa och mest lojala krigare, var nyomvända. Vissa hade till och med varit fiender till Muhammed.

Men, invänder vissa, han dödade ju muslimer! Hade han varit en riktig jihadist hade han bara dödat icke-muslimer. Har ni som säger så missat de jihadistiska massakrerna på shiamuslimer i Irak? De har pågått i mer än ett decennium. Vad man glömmer är att Koranen och Muhammeds undervisning inte bara innehåller uppmaningar till krig mot icke-muslimer utan även muslimer.

Dessa muslimer, som räknas till den sanna trons fiender, kallas ”hycklare” eller ”munafiqun” på arabiska. De är fiender eftersom de kallar sig muslimer men inte följer Guds lagar och Muhammeds befallningar. Muhammed ska faktiskt ha bränt ner en moské! Så det heliga kriget riktas inte bara mot icke-muslimer utan även mot de man uppfattar som hycklare och kättare bland muslimerna. Så har det varit genom hela islams historia. Muhammeds efterträdare, Abu Bakr, förde krig mot muslimer och massakrerade dem eftersom de inte godtog hans ledarskap.

Så kan en jihadist dricka sprit? Ja, därför att ingen människa är perfekt och vissa begär kan ibland bli tron övermäktiga. Men en god muslim försöker stå emot, han vet att det är fel att dricka sprit och skulle känna ånger efteråt. I fallet Bouhlel, Nice-jihadisten, är det inte helt klart om han fortsatte dricka sprit efter att han började gå till moskén i april i år.

Många muslimer blir upprörda över attacken i Nice och tänker att detta, trots att Bouhlel enligt vittnen ropade ”Allau akbar!” medan han körde över folk, inte kan ha något med islam att göra. Det är sant att det inte har något deras islam att göra. Det är inte den islam de har växt upp med och har varma känslor för.

Men det är en form av islam som går att rättfärdiga med hjälp av Koranen och profeten Muhammeds undervisning. I dessa källor finns både bra och dåliga saker. Det är svårt att se klart och objektivt på sin religion när den blivit en del av ens identitet, något man inte själv har valt utan passivt tagit emot, ungefär som sina föräldrar eller sitt språk.

Visst pågår det ett krig mellan den militanta islamismen och den västerländska civilisationen. Inte med alla muslimer, absolut inte, men med militant islamism som förespråkar något som står i total motsatsställning till västerländska värden. Det krävs inte att båda sidorna ser det som ett krig för att det ska vara ett krig. De militanta islamisterna ser det som krig, kallar det ett krig och för ett krig. Så småningom kommer inte längre vi att kunna blunda för denna verklighet. Men ju längre vi väntar desto mer tid vinner fienden att växa och mobilisera sina styrkor mitt ibland oss, mitt i Europa.

Mohamed Omar