De allt fler terrordåden och våldsamheterna fördöms av politiker. Men utvecklingen är självförvållad av dessa politiker. De har till Europa bjudit in miljontals med migranter från de mest brutala delarna av världen. Vad annat än våld mot oss var att vänta?

Europa och USA välstånd utvecklades efter andra världskriget i rask takt. Teknik, vetenskap och medicin gjorde stora framsteg. En militär kraftmätning pågick, det kalla kriget mot Sovjetkommunismen, men eftersom insatserna var så höga med kärnvapen var man på båda sidor noga med att hålla kraftmätningen just kall och noga övervägd.

Politiska motsättningar löstes via demokratiska val. Regeringar avgick fredligt och nya tillträdde. Meningsmotståndare respekterades i öppna samtal och diskussioner.

Allt medan våld, förtryck och brutalitet fortsatt härja i Afrika, Mellanöstern och andra delar av världen. Dessa destruktiva kulturer var dock, före globaliseringen, långt borta och påverkade inte västvärldens egen utveckling.

Men så blev migrationen allt större sedan globaliseringen gjort det enklare att förflytta sig över gränser och kontinenter. Destruktivt tänkande och avsaknad av respekt för oliktänkande har fått fotfäste också i väst.

Antidemokratiska beteenden har vuxit sig starka. Det är dogmatiska och totalitära attityder mer överensstämmande med islamistiska fundamentalister än med västvärldens demokratiska traditioner.

Dessa attityder har förgiftat Europa och skapar grogrund för ökade motsättningar som tar sig uttryck i våld och förtryck snarare än motsättningar som efter diskussion avgörs genom allmänna val.

En av USA:s ledande opinionsbildare, programledaren i Fox News, Bill O’Reilly, sa i natt:

– Det börjar likna inbördeskrig i Europa. Alla är inte våldsamma, men tro mig, det är ett inbördeskrig (…) Europa är på gränsen till social anarki. Allt beror på att de miljoner människor som flytt Mellanöstern genom de öppna gränserna till Europa och sliter nu sönder samhället där på alla sätt. Det är därför Donald Trump är så framgångsrik med budskapet att inte tillåta öppna gränser mot regioner med våld och terror, menar O’Reilly.

Att tala om ett europeiskt inbördeskrig är att gå för långt. Men så länge vi inte har politiker som förstår och har den moraliska resningen att agera handlingskraftigt går utvecklingen i riktning mot ett sådant inbördeskrig.

Vi behöver politiker som försvarar västvärldens värderingar när de är under attack. Det handlar om mental beredskap att handla och ingripa istället för att prata, beklaga och fördöma saker som ”inte är okej”.

När vi väl har ett sådant ledarskap behöver det egentligen inte bli särskilt dramatiskt.

Låt mig ta ett aktuellt exempel. En 17-åring greps efter en orolig helg med många bilbränder i Uppsala på bar gärning när han förberett sig för att tända eld på en bil i förorten Valsätra.

– När vi griper honom stinker han av bensin och har en molotovcocktail vid sig. Han grips och förs in till stationen, säger talesman vid Uppsalapolisen till SVT.

Ändå släpptes han på fri fot utan att ens förhöras. Skälet var att gripna under 18 år enligt lag ska ha advokat närvarande vid förhör. Någon advokat kunde inte uppbringas till polishuset, det var ju utanför kontorstid. Det resulterade i att åklagaren tvingades häva gripandet. Gärningsmannen var fri att fortsätta tända eld på bilar.

Sverige behöver politiker som upphäver all lagstiftning som förhindrar rättsstaten från att fungera effektivt. Nuvarande lagar tar ofta mer hänsyn till brottslingar än till den ordningssamma befolkningens behov. Under årtionden har politiker talat om lagskärpningar men de har inte förmått stå upp mot de krafter som försvarar kriminella som de verkliga offren.

Därför krävs ett nytt politiskt ledarskap som har integritet och moralisk styrka att driva igenom lagar som upprätthåller och skyddar vår civilisation. Misstänkta kan vara oskyldiga och ska ha en rättvis rättegång där bevis prövas sakligt, men alla de rättigheter och begränsningar för ordningsmakten som finns runt arbetet med lag och ordning måste skrivas om i grunden. Lagarna ska skydda samhällets hederliga medborgare, inte ge extra rättigheter och förmåner åt kriminella.

En grundlagsändring som behövs är att svenskt medborgarskap kan upphävas. De som av myndighet tilldelats medborgarskap men sedan inte lever i enlighet med svensk lag måste kunna få medborgarskapet upphävt.

Ju tidigare Sverige och Europa får ett politiskt ledarskap som förstår detta, desto snabbare kan den framväxande anarkin hindras och risken för inbördeskrig stoppas.

Detta ledarskap saknas i de etablerade partier som styrt Sverige och Europa under flera årtionden. De har förbrukat sitt förtroende och är ansvariga för det allvarliga läge som vi befinner oss i. Det krävs nytt ledarskap i nya partier som tar de dödliga utmaningarna mot vår civilisation på allvar.

Om så inte sker, då är vi riktigt illa ute.

Dick Erixon
2016-07-23