Statsminister Stefan Löfven startar Socialdemokraternas dag i Almedalen med intervju i P1-morgon. Han öppnar för att upphäva den tillfälliga lagändringar som lagt svensk asylpolitik på EU:s miniminivå. Skärpningarna ska gälla i tre år, men MP vill upphäva dem tidigare.

Stefan Löfven ville föga förvånande framhäva regeringens handlingskraft, inte minst i flyktingpolitiken. Han betonade att regeringen nu har gjort 15 överenskommelser över blockgränsen. ”Vi ska inte bygga fast vid blockpolitiken.” Den är ”fördummande”, sa han. Det är partier som ska gå till val, inte block. En sådan uppgörelse är den tillfälliga lagskärpningen om asyl.

När regeringen i vintras kastade om flyktingpolitiken 180 grader, från ”vi bygger inga murar” till att införa ID-kontroller och skärpa asyllagstiftningen så att den ligger på EU:s miniminivå, betonades att den strängare lagen är tillfällig. Den ska gälla i högst tre år.

Inför Socialdemokraternas dag i Almedalen framför flera röster krav på att den tillfälliga lagen borde upphävas tidigare, så att Sverige kan återgå till den generösa mottagning som gällde i höstas. När Stefan Löven fick frågor om detta, var han inte avvisande till att upphäva skärpningarna tidigare än tre år. ”Översyn kommer att ske”, sa han och avvisade samtidigt att permanenta lagstiftningen så som Sverigedemokraterna krävt. ”Vi utgår från att den är tillfällig, det är det som gäller.”

Statsministern har talat i termer om att Sverige behövde ”andrum” och fick frågan om vi i en framtid ska klara en flyktingströmmar på några tusen per dag som i höstas?

Lövfen svarade inte på vad han menade med andrum och när detta andrum är över och Sverige återgår till förra höstens situation med öppna dörrar till Sverige för alla.

Det går inte komma ifrån att de tankemönster som ordet andrum skapar, är att en återgång till förra höstens öppenhet är den politiska ambitionen, det ideologiskt mest önskvärda för regeringen. Lövfen avvisade inte att detta andrum är över tidigare än de tre år som de lagen anger.

Därmed blir färdriktningen tydlig även om statsministern inte vill säga det rakt ut.

Svenska folket har en grannlaga uppgift att utröna vad de olika partierna i realiteten står i dessa frågor. Flertalet partier försöker framställa det som att man både är för öppna gränser och samtidigt för begränsad asylrätt. Detta dubbelspel bör avslöjas. Folket bör ha tydliga alternativ att välja mellan.

Dick Erixon
2016-07-05