Lastbilsterroristen i Nice hade kanske inte något specifikt klagomål utan var ute efter Frankrike som sådant. Han ansåg sig ha rätt att döda civila, inte för vad dessa människor gjort utan för vilka de var.

Den största svagheten i fransk antiterrorstrategi är oförmågan i landets politiska ledarskap att enas om en fungerande definition av hotet som nationen möter, skriver iranfödde journalisten Amir Taheri i New York Post.

Många menar att terrorister hämnas Frankrikes koloniala förflutna. Men Tunisien, som lastbilsterroristen kom ifrån, blev självständigt för mer än 60 år sedan. Andra anklagar Frankrike för att exkludera muslimska migranter. Men bortsett från självvald exkludering finns få barriärer för franska medborgare med muslimsk tro. I Valls regering finns två muslimska ministrar. En tredje anklagelse mot Frankrike är att man inte gjort tillräckligt för palestinier och den ”arabiska saken”. Men Frankrike var först i västvärden både med att införa vapenembargo mot Israel och erkänna PLO.

Iran anklagar Frankrike för att vara ansvarig för osäkerheten i Mellanöstern, även om man motsatte sig Irakkriget och i stort sett varit åskådare i Syrien. Det har fått talmannen i franska nationalförsamlingen Claude Bartolone att ställa in resa till Iran.

Är det inte möjligen så att den terrorism vi nu upplever inte är relaterad till någon specifik händelse, frågar Amir Taheri. Nice-terroristen hade kanske inte något specifikt klagomål eftersom han var ute efter Frankrike som sådant? Han ansåg sig ha rätt att döda i Nice, inte för vad dessa människor gjort utan för vilka de var.

”De muslimska krigarna (ghazi) ska säkerställa att ingen är säker någonstans om man inte underkastar sig islams auktoritet”, skrev den nu döde IS-teologen shejk Yussef al-Ayyeri. I olika varianter kräver dessa islamister, oavsett om det är IS, talibaner eller iranska regimen, att tvinga på hela världen deras perspektiv, med terror om så behövs.

Ingenting är mer meningslöst än att diskutera om detta är den ”sanna islam”. Förra året skrev Irans högste ledare, ayatollah Ali Khamenei ett öppet brev till “västvärldens unga” där han uppmanar dem att överge sina demokratiska styrelseskick för att utforma nya strategier i nära samarbete med den muslimska världen. ”Med andra ord, underkastelse eller dö”, summerar Amir Taheri.

Politiska ledare i väst behöver förstå att man ligger i krig med en konkurrerande världsåskådning som inte är kompatibel med en fri, pluralistisk och demokratisk värld.

Se mer: New York Post i A cry from France: After Nice, can we finally face the truth about this war?