Under Kristdemokraternas dag i Almedalen säger partiledaren Ebba Busch Thor i intervju hos P1-morgon att asylsökande borde börja jobba direkt från start.

Hon konstaterar att efter 15 år i Sverige står fortfarande var fjärde migrant utanför arbetsmarknaden. För att bryta utanförskapet borde de asylsökande delta i ett program med tre punkter.

– Man ska lära sig språket, delta i samhällsorientering om värderingar och det tredje är att göra en arbetsinsats, säger hon.

Denna arbetsinsats handlar om 16 timmar i veckan och kan handla om att hjälpa till på plats, med matlagning, vaktmästeri och städning.

Den som vägrar att delta ska ”kunna få” sin dagersättning minskad.

På frågan om detta är en signal för att färre ska söka asyl i Sverige svarar hon nej.

Det är intressant att det även efter förra vinterns akuta kris är mycket svårt för de gamla partierna att öppet medge att man vill att färre ska komma till Sverige.

Också hos Kristdemokraterna är den mentala hållningen fortsatt den att gränserna snart ska öppnas igen och invandringen åter i praktiken blir fri.

För väljarkåren är det en viktig aspekt att beakta. Vilka partier befinner sig i verkligheten och ser problemen som de faktiskt är, och vilka fortsätter befinna sig på utopismens rosa moln där önsketänkande dominerar och verkligheten göre sig icke besvär.

Att Kristdemokraterna vill ställa krav på nyanlända är givetvis positivt, men om man inte sätter in olika aspekter i en helhet kan man inte orientera sig och inte ta ut en kompassriktning ut ur problemen långsiktigt.

Dick Erixon
2016-07-06