I Almedalen går rikspolischefen Dan Eliasson till angrepp på Sverigedemokraternas partiledare. Eliasson anser att han som myndighetschef kan framföra partipolitiska åsikter.

Dan Eliasson är hårt pressad. Omorganisationen av ordningsmakten är ett fiasko. Protesterna mot hans sätt att leda verksamheten är enorm internt. Hans uttalande som visar större sympati för mördare än för den mördade har raserat allmänhetens förtroende för honom.

I Almedalen går han till angrepp mot enskilda politiker som om han själv vore en partiledare. I en intervju med Expressen attackerar han Sverigedemokraterna.

– Om Jimmie Åkesson kräver min avgång ser jag det som en merit.

Därför att?

– Jag gillar inte hans politik.

Är det rätt av myndighetschefer att ha åsikter om partier?

– Ja, myndighetschefer har också åsikter.

Detta strider mot den svenska ämbetsmannatraditionen där statens myndigheter ska behandla alla lika, oavsett politiska åsikter. Om Dan Elisasson får fortsätta som myndighetschef har inrikesminister Anders Ygeman och regeringen meddelat att man välkomnar en total politisering av hela statsförvaltningen.

Det är i så fall en revolutionerande förändring som inte är brukliga i demokratier, utan är arbetsmetoder vanliga i förtryckande diktaturer.

Frågan är vad en sådan förändring syftar till. Och det är en tydlig signal till nästa regering om att hela statsapparaten måste granskas utifrån partipolitiska förtecken.