Det är intressant att läsa senaste Europastudien från globalt verksamma Pew Research Center, vars underrubrik lyder ”Skarpa ideologiska skillnader i Europa om minoriteter, mångfald och nationell identitet” (se mer om studien i Samtidens nyhetsartikel här).

Ett allt starkare mantra i massmedia och samhällsdebatt har blivit hur förfärligt det är att ”populism” vinner mark. I DN menar man att ”västvärlden kan stå inför en period av förfall” därför att befolkningarna i land efter land slutar rösta så som etablissemangen vill.

Lustigt nog försöker dessa rädda och oroliga eliter som klagar på populism aldrig analysera varför människor tröttnat på de gamla lösningarna.

Pew visar i all sin enkelhet varför polariseringen i europeiska länder ökar: folkliga opinioner utvecklas i rakt motsatt riktning till de värderingar som dominerar inom styrande kretsar.

De gamla, etablerade partierna talar sig utan undantag varma för mångfald av kulturer, men inte i något av de tio undersökta länderna finns något folkligt stöd för denna uppfattning. I Sverige stöds den linjen av 36 procent, högst andel i studien. Men hela 64 procent anser inte att mångfald av kulturer är något positivt.

Denna fördelning stämmer väl med göteborgska SOM-institutet, där stödet för ökad invandring under mer än ett årtionde legat på 20-25 procent, vilket betyder att 75-80 procent av befolkningen inte stöder den politik som både Alliansen och de rödgröna med stor energi och dogmatisk arrogans har genomfört.

Är det märkligt att ledare som konstant gör tvärt emot det en stor majoritet av väljarna tycker, tappar sitt anseende och förtroende?

Det är också värt att notera att befolkningarna i Europa anser att muslimer inte vill anpassa sig till de västerländska värderingarna. 58 procent anser det, medan 32 procent anser att muslimer vill anpassa sig till europeiska värderingar. Trots denna mycket tydliga opinion har de etablerade partierna mer anklagat majoritetsbefolkningen för att vara islamofobisk, än att verka för integrering av muslimer.

Också i en tredje synnerligen viktig aspekt går etablerade partier på tvärs mot befolkningarnas uppfattningar. När Pew frågar om det är viktigt för migranter att anpassa sig till rådande värderingar anser 64 procent av svenskarna att det är viktigt eller mycket viktigt. Bara 36 procent anser det inte viktigt.

Men borgerliga och rödgröna partier har inte riktat några krav på anpassning när det gäller nyanlända, medan man varit snabb att anklaga dem som kräver sådan anpassning för att vara ”rasister” och ”främlingsfientliga”.

Den politiska utveckling vi ser i Sverige och Europa, den polarisering och skarpare motsättningar som dominerar debatten, har skapats av politiska och mediala etablissemang som ständigt gör motsatsen till det folket anser är rimligt och riktigt. Inte undra på att frustrationen, ilskan och beredskapen att kasta ut makthavarna ökar i takt med allt värre tondövhet i politiken. Det är som att ordet ”lyssna” och ”lär” har strukits ur etablissemangens vokabulär.

När politiska eliter dömer ut två tredjedelar av svenska folket som intoleranta idioter kan man knappast vänta sig något annat än att denna majoritet slutar lita på och, snart, slutar rösta på dessa etablerade partier.

Dick Erixon
2016-07-13