En inte ovanlig tankegång i debatten är att Sverigedemokraterna inte längre behövs eftersom de andra partierna nu i rask takt betonar sin förankring i svenska värderingar och att de, faktiskt, älskar Sverige.

Men ännu oftare framkommer exempel ur verkligheten som visar att det som krävs är mer än pliktskyldiga ord och läpparnas bekännelse. Landet har under lång tid inte haft det svenska perspektivet när man stiftat lagar och organiserat myndigheterna.

Ett aktuellt exempel är när Justitieombudsmannen, JO, anser att utvisning med tvång av de asylsökande som fått avslag och inte har rätt att vara i landet inte är laglig. Om en person som ska utvisas inte frivilligt lämnar Sverige, så kan Migrationsverket lämna över ärendet till polisen om det – som det heter i lagen – ”kan antas att tvång kommer att behövas”.

Men enligt JO finns det ingen lag som tillåter polisen att faktiskt använda tvångsmedel vid genomförandet av utvisningar.

– Det är allvarligt. Det är en grundläggande regel att när polisen ska använda våld eller tvång så ska det finnas ett lagstöd eller ett författningsstöd för det. När det saknas och de åtgärderna ändå vidtas, så är det självklart att det är allvarligt, säger JO Cecilia Renfors till Sveriges Radio.

Riksdag och regering har inte haft någon större politisk ambition att utvisa dem som fått avslag på asylansökan i domstol. Man har varit mer intresserade av att ge dessa personer rättigheter snarare än att få dem att följa lagen och lämna landet.

Detta fall ger i blixtbelysning en bild av hur oförberett och ovilligt det officiella Sverige är på att upprätthålla ens de lagar om avvisning av migranter som existerar.

Det är därför Sverigedemokraterna vinner ökat stöd. Landet behöver ett parti som inte skäms över sin politik. Ett parti som är förankrad i verkligheten och har den mentala och ideologiska beredskapen att fullfölja en politik där inte öppenhet är oinskränkt och där fri invandring inte gäller.

Trots att alla från Stefan Löfven (S) till Ebba Busch Thor (KD) börjat vifta med svenska flaggan betyder inte det att man substantiellt har ändrat den utopiska hållning som länge präglat de äldre partierna.

Hösten och vinsterns folkvandringskris visade att Sverigedemokraterna hade rätt: det går inte ha öppna gränser och i praktiken fri invandring. Det hotar den svenska modellen och 70-80 år av generellt välfärdsbygge.

Nu gäller det för Sverigedemokraterna att fortsätta visa att man har rätt och ligger före, och att de andra partierna inte förstår och inte förmår att driva politik på sakområde efter sakområde för att värnar det Sverige som de flesta svenskar vill behålla.

Dick Erixon
2016-07-07