Jan Björklunds tal i Almedalen på söndagskvällen utmanade på flera viktiga punkter det borgerliga samarbetet. När det gäller Europa, försvaret och lägstalönerna intar Liberalerna positioner som står i strid med övriga partier i Alliansen.

Tidigare i vår övergav Liberalerna energisamarbetet och nu markerar Jan Björklund sitt avstånd till Alliansen i flera andra viktiga frågor.

Framför allt gäller det strategin kring hur Sverige ska förhålla sig till det brittiska utträdet ur EU och den folkliga misstron mot hur samarbetet utvecklats. Medan de tre andra Allianspartierna framfört uppfattningen att EU måste lyssna på kritiken, säger Jan Björklund att samarbetet ska fördjupas.

– Vi behöver mer EU, inte mindre, sa Björklund i talet.

Han vände sig direkt mot det förslag som M och KD förespråkat, om att nationella parlament ska kunna ge ”rött kort” till lagförslag från Bryssel.

Björklund framförde flera ultimativa krav till de andra partierna som ingått i Alliansen. Om Liberalerna ska ingå i en ny regering måste energipolitiken och försvarspolitiken följa Liberalernas linje.

Sådana tongångar har inte hörts mellan borgerliga partier sedan tiden före Allianssamarbetet inleddes 2004. När partierna haft olika uppfattningar har man internt förhandlat om det och inte torgfört skillnader i massmedierna. Jan Björklund har nu brutit den spelregeln. Frågan är om han därmed anser att Alliansen är historia. Det återstår att se.

Om Alliansen är död öppnar sig ett intressant politiskt landskap där också Sverigedemokraterna får en större möjlighet att ingå i spekulationer om hur en möjlig regering kan se ut efter nästa val.