Många asylsökande uppger sig vara yngre eftersom det är fördelaktigare, inte minst då man begått brott. Myndigheter och aktörer har ansett att åldersbestämning inte kan göras och att uppgiven ålder ska accepteras. HD slår i ny dom fast att åldersbedömning som går den tilltalade emot kan göras.

En algerisk asylsökande som fällts för hot och misshandel mot en ung kvinna fick i tingsrätten ungdomsvård då han sagt sig vara 16 år. Hovrätten dömde honom till 1,5 års fängelse och utvisning så som 20-åring utifrån bevis i form av tandmognadsundersökning.

Till våldsoffret har gärningsmannen sagt att han är sexton år i Sverige men tjugotvå i hemlandet.

Högsta domstolen tog upp fallet och skriver i dom som publicerats på måndagen: ”Mot bakgrund av vad som har kommit fram i Högsta domstolen finns det skäl för bedömningen, att en tandmognadsundersökning som är gjord på det sätt som har skett i detta mål utgör ett användbart underlag för påföljdsbestämningen när den tilltalades ålder är oklar.”

Undersökningen visar att ”det mest sannolikt är att gärningsmannen vid tiden för brotten var strax över tjugo år”.

Därför döms han till fängelse och utvisning.

Domslutet kommer att få konsekvenser för andra myndighetsbeslut när ålder är oklar, vilket blivit mycket vanligt i asylprocesser.

Se mer: HD-dom (pdf).