Aldrig i vår historia har så många varit med och beslutat i en avgörande fråga om nationens framtid, säger Boris Johnson. Resultatet är tydligt, fler har bifallit detta förslag än något annat i vår demokratiska historia.

I sin första kommentar till folkomröstningen sträcker en av Lämna-sidans valgeneraler Boris Johnson ut en hand till förlorarna.

– Vi måste göra allt vi kan för att lugna och övertyga de som röstade för att stanna, skriver han i Daily Telegraph.

Han betonar också att de första chockartade reaktionerna i helgen missförstår vad som har hänt. De utmålade negativa konsekvenserna är överdrivna och fördelarna ignoreras.

Storbritannien kan nu forma en relation till Europeiska unionen baserad på frihandel och partnerskap, i stället för att ingå i ett federalt system. Samtidigt kommer det att möjliggöra för britterna att förhandla fram avtal om frihandel med tillväxtmarknader utanför EU som hittills inte varit möjliga, skriver Johnson.

– Jag kan försäkra er om att den främsta frågan handlade om kontroll, en känsla av att den brittiska demokratin hade underminerats av EU-systemet, och att vi till folket ska återföra denna vitala maktfaktor: att i val kunna kasta ut sittande makthavare och välja nya.

Se mer: Daily Telegraph.