Det finns många domar där gärningsmän undkommit kännbara påföljder därför att de anses unga och därför inte ska behöva ta konsekvensen av sitt kriminella agerande. Detta är ett förlegat tänkande. Ungdom borde inte längre utgöra skäl för straffrabatt.

Med all rätt har många upprörts över att en asylsökande från Jemen som dömts skyldig till barnvåldtäkt mot en 13-årig flicka i Mariestad, men trots att våldtäkten är bevisad undkommer fängelsestraff för det grova brottet. Skälet till villkorlig dom och skyddstillsyn var att han hävdat att han är 17 år, även om det av hans pass från hemlandet framgår att han är 20 år.

Högsta domstolen ska inom kort ta ställning till en annan dom där en gärningsman knivskar en tonårsflicka i ansiktet efter att hon vägrat ha sex med honom på asylboende söder om Stockholm. Han har uppgett olika åldrar mellan 16 och 29 år, olika namn och olika ursprungsländer under sin tid i Europa och blivit dömd som både barn och vuxen i olika domstolar.

Många hoppas att Högsta domstolens beslut ska bli avgörande i hur svenska domstolar ska värdera bevisning kring åldersuppgifter på misstänkta gärningsmän.

Men det är att hoppas för mycket. Domstolsutslag är oftast begränsade till specifika omständigheterna i det aktuella fallet, som därför ofta inte kan anföras i andra åtal. Vad har den tilltalade själv sagt, vilka bevis finns i form av pass och dokument (och är de äkta eller förfalskade) samt vilka andra omständigheter kan spela in? Här finns tusentals kombinationer och HD behöver bara ta ställning till det ärende man har framför sig.

Istället för att fokusera på gärningsmäns ålder borde domstolar vid fällande dom endast avgöra påföljden utifrån den kriminella handlingen. Att ge åldersrabatt för yngre är en förlegad tanke. Den som begår våldtäkt, grov misshandel eller mord har genom handlingen bevisat att man inte är ett oskyldigt barn, utan en vuxen som ska ta fullt ansvar för sina handlingar.

Detta borde naturligtvis gälla alla gärningsmän som står inför skranket i Sverige, men det får störst betydelse beträffande migranter som hittills kunnat undslippa straff genom att upp i 40-årsåldern hävda att de är 16-17 år gamla.

Samtidigt borde 15-årsgränsen för straffmyndigheten sänkas. Unga i yngre tonåren är värdefulla för kriminella gäng eftersom de kan användas för att utföra brottsliga handlingar. De kan ju inte straffas även om de skulle åka fast. En sänkt straffmyndighet ger denna åldersgrupp starkare motiv till att säga nej till kriminalitet.

Riksdagen har all makt att avgöra vad som ska gälla i svensk straffrätt. Hittills har krav på sänkt straffmyndighet framförts från Sverigedemokraterna och Folkpartiet. I England inträder straffmyndigheten med tonåren, alltså när man fyller 13 år. Det borde gälla också i Sverige.

Det måste bli ett slut med att kriminella handlingar i domstol blir föremål för straffrabatter. De ger en skadlig moralisk inverkan på samhällets syn på brott och fallande respekt för rättsstaten. Brottslingar ska bestraffas, inte erbjudas rabatter.

Dick Erixon
2016-06-22