Förutom att det är en stor mänsklig tragedi i sig finns risk att terrorskjutningen i Orlando kan få en mängd konsekvenser i olika delar av världen. Mot bakgrund av vad som rapporterats om dådet finns det ju en del frågetecken och oklarheter.

Dådet riktade sig emot ett ställe som i första hand lockade homosexuella eller kanske mer komplett hbtq-personer. Islam föreskriver dödsstraff för homosexuella handlingar varför en ”gay-klubb” säkert kan anses vara ett legitimt mål för en våldsbenägen muslim. Samtidigt påstås att gärningsmannen själv varit en återkommande besökare på klubben. Var han själv homosexuell och ville ta sig själv av daga på grund av självförakt? Knappast intressant för offren och deras anhöriga. Att mörda urskillningslöst är ett terrordåd i sig oavsett vilka mer eller mindre subtila motiv som kan ha funnits hos gärningsmannen.

Hilary Clintons recept är framför allt att göra det svårare att förvärva vapen i USA och då inte minst automatkarbiner som möjliggör att på kort tid och utan urskiljning meja ned ett stort antal människor. Det måste enligt Clinton vara möjligt att i samband med vapenköp, i butik, på mässor och via nätet, genomföra bakgrundsutredningar, inte minst på folk som FBI har under bevakning på grund av misstankar om terrorkopplingar vilket enligt uppgift var fallet med den nu aktuelle gärningsmannen. Det visade sig ju också att IS ställde sig bakom gärningsmannen i Orlando som de kallade ”vår bror”!

Clinton vill också utöka USA:s insatser i Syrien och i Irak i syfte att bryta sönder de nätverk som finansierar terror, sprider propaganda och rekryterar medlemmar till främst jihadister. Dessutom öka resurserna för räddningstjänst, polis och underrättelsetjänst.

Donald Trump, Clintons konkurrent om presidentposten, däremot vill inrikta åtgärderna mot gränskontroll. Under en tid skall all invandring stoppas från länder och regioner som visat sig stödja terrorism och som önskar attackera USA eller dess allierade i och utanför Europa. Trump är inte beredd att ta ifrån amerikanerna deras grundlagsfästa rätt att inneha vapen. En sak är att göra tillägg till den amerikanska konstitutionen, en annan att ta bort sedan länge förankrade rättigheter för medborgarna.

En allmänt omfattad straffrättslig princip är att det är den instrumentelle individen, gärningsmannen, som är primärt ansvarig för ett konkret dåd, till exempel ett mord. Sedan kan det finnas medhjälpare, anstiftare med flera i bakgrunden. Det är ett notoriskt faktum att de flesta terrordåd sker av muslimska våldsmän som inte sällan tillerkänner sig till organiserade terrorgrupper som IS eller andra.

Det är en vacker princip att det är den enskilde som ansvarar för sina gärningar. Att tillämpa denna princip på bland annat terrorhandlingar som sker i en islamistisk organisations eller i Koranens namn låter sig knappast göras annat än i rena undantagsfallen. Vi vet att från Sverige utgår fler jihadister per capita än i något annat land. För att stävja sådana resor i syfte att delta i terroraktioner infördes en ny lag om terrorresor. Det är inte nödvändigt att vara en skarp jurist för att inse att bevissvårigheterna lätt blir oöverstigliga. Nu har det första fallet prövats i domstol och det blev, föga förvånande, en friande dom.

Fenomenet islamistisk terror kan inte mötas med konventionella medel. Vänstern och många liberaler förmår inte inse detta utan ser terrorbrott och brott som sker i en terrororganisations namn som vilket brott som helst. Det räcker till exempel inte att någon sett en person smyga sig in i ett cykelstall på natten för att döma personen i fråga för cykelstöld. När nya typer av mycket allvarliga brott sker måste vi vara beredda att anpassa lagstiftningen på ett sätt som gör det möjligt att beivra denna typ av brott. Man kan helt enkelt säga att det krävs realism. Det blir absurt om vi, i rättssäkerhetens namn, skall använda befintlig lagstiftning som i praktiken endast är ett slag i luften. Allt medan ”motståndarna” avfärdar demokrati och av människan beslutade lagar genom hänvisning till en direkt människofientlig ideologi och en över tusen år gammal religiös skrift, Koranen.

Låt oss leka med tanken att folkomröstningen i Storbritannien leder till att Storbritannien lämnar EU. En av landets första åtgärder kommer då rimligtvis bli att stärka gränskontrollen. Låt oss vidare anta att Donald Trump blir USA:s nästa president. En av hans administrations första åtgärder blir rimligtvis att stärka gränskontrollerna och inte tillåta inträde i USA för personer som kommer från av terrorism anfäktade länder/områden. Med tanke på att Sverige hyser så många radikala muslimer och i praktiken tillåter dessa personer att utan konsekvenser bege sig till krigszoner och strida på terrorns sida kan inte uteslutas att Sverige skulle kunna komma att drabbas av restriktioner för att få resa in i såväl USA som Storbritannien.

Sveriges regeringar under senare år har kännetecknats av att göra allt för lite, allt för sent. Dessutom att med alla retoriska medel blunda för att Islam med dess Koran är inspirationskällan till den överväldigande majoriteten av terrordåd. Samtidigt har Sverige skrivit in i en av sina grundlagar, Regeringsformen, att vi skall uppmuntra den islamska kulturen som omfattar; jihad och terror, homofobi, förtryck av kvinnor, hedersmord mm. Samtidigt säger Regeringsformen att vi inte skall diskriminera på grund av etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, kön mm. (se exakta lydelse i min förra krönika Nationalism under tunn fernissa)

I stället för att vara det stabila stommen som bär upp samhällskroppen är vår Regeringsform ett uttryck för vår oförmåga och vår naiva ängslighet.

Olof Hedengren