EU har blivit alltför utopiskt och likriktad. Det säger en av de högsta företrädarna för unionen, Donald Tusk, Europeiska rådets ordförande. I ett tal  varnar han för att EU genom sin strävan efter allt tätare och mer federalt samarbete underblåser motstånd mot unionen.

Deutsche Welle rapporterar i EU president Tusk decries ‘utopias’ of Europe:

Tusk kritiserar de utopiska illusioner som EU skapat och som fört unionen in i flera kriser.

– Det är vi som idag är ansvariga som måste konfrontera utopierna som vuxit fram i EU, som utopin om ett Europa utan nationalstater, utopin om ett Europa utan motstridiga intressen och ambitioner, utopin om att Europa kan tvinga på världen sina värderingar.

– Genom besattheten [inom EU] att uppnå omedelbar likriktning och total integration har vi misslyckats att inse att vanligt folk, Europas medborgare, inte delar vår euro-entusiasm. Misströstande om de stora framtidsvisionerna kräver de att vi istället tar oss an den vardagliga verkligheten bättre än vi gjort hittills.

Europaskeptiska rörelser presenterar sig som alternativ till illusioner som EU predikar, menar Tusk.

Deutsche Welle konstaterar att detta tal kommer mindre än en månad före Storbritanniens omröstning om att lämna eller stanna i unionen.

I talet i Luxembourg sa Tusk att perfekt europeisk likriktning och integration kanske inte är det bästa svaret på euroskeptiska strömningar.

– Prognoserna om ett uppsplittrat Europa spökar, sa han. En vision om en federal stat verkar inte vara det bästa svaret på den möjligheten.

Frågan är hur seriöst menat självkritiken är. Att den kommer bara veckor innan britterna folkomröstar om att lämna unionen skapar misstankar om att det enbart är taktik för att minska benägenheten att rösta på lämna-alternativet. Om självkritiken från EU-byråkratin är ärligt menad borde man tidigare lyssnat på brittiske premiärministern David Cameron när han önskat omförhandla EU-avtalen inför folkomröstningen.

Talet indikerar också hur viktigt det är att sätta hårt mot hårt inom EU. Det tycks som att det enbart är råa maktdemonstrationer som fungerar. Först inför hotet om att ett av de tongivande medlemsländerna ska lämna unionen blir man benägen att diskutera allvarliga brister och den förtroendekris som EU befinner sig i.

Därmed är Tusks tal också en indikation på att Storbritannien skulle få ett än bättre förhandlingsläge om man verkligen röstar för att lämna unionen.

Det skulle också andra medlemsländer kunna skapa sig efter egna folkomröstningar efter ett brittiskt lämna-resultat den 23 juni.