Säkerhetspolisen har vänt sig till Datainspektionen för att få tillstånd att registrera personer i Sverige som har sympatier med terrororganisationer. Detta som en följd av trenden av växande nätverk av terroristrelaterade extremister och anhängare i landet.

Svenska Dagbladet har kommit över ett dokument, daterat 13 maj, med rubriken ”Samråd om registrering av att en person sympatiserar med en terrororganisation”. Det handlar om en juridisk balansgång mellan underrättelsearbete och lagförbudet mot åsiktsregistrering.

För att kunna utveckla kontraterror behöver den principiella frågan besvaras om en polismyndighet får registrera en person som hyser sympatier till en terrororganisation.

”Säkerhetspolisen tar emot väldigt många tips och en ökande mängd information med underrättelsevärde, där namngivna personer utpekas som sympatisörer av Islamiska Staten (IS)”, säger Säpos presschef till SvD.

Enligt Säkerhetspolisen kan det finnas en koppling mellan personer som kan begå terrorrelaterade brott, och som redan har IS-sympatier. ”Därför har vi bett om Datainspektionens bedömning om hur sådana tips och information ska kunna behandlas på ett rättssäkert sätt.”

I helgen avslöjade Kalla fakta i TV4 att Säkerhetspolisen inte informerar Iraks myndigheter om terrormisstänkta som reser till Syrien och Irak för att strida med Islamiska Staten. Detta därför att de terrormisstänkta kan dömas till döden i dessa länder. Därmed kan frågan ställas om svenska myndigheter värderar terroristers liv högre än laglydiga medborgares. Om terrorbekämpningen uteblir därför att man skyddar terrormisstänktas integritet innebär det att terrorplanering underlättas och terrordåd med döda civila som kunnat stoppas inte blir förhindrade.

Om terrorsympatier inte systematiskt får registreras är också det ett agerande som underlättar terrorverksamhet och utsätter landets befolkning för ökad fara. Frågan är vem staten är mest angelägen att skydda – laglydiga befolkningen och deras liv eller terroristers integritet?

Se mer: Svenska Dagbladet i Säpo vill registrera svenskar med IS-sympatier, TV4 i Irakisk kritik mot utebliven underrättelseutbyte med Sverige.