Europiska länders politik, vår politik, bär en stor del av skulden till att hundratals människor drunknar i Medelhavet. Vår asylpolitik, som ger vem som helst som beträder europeiskt territorium rätt att söka asyl, har gjort att människor från Afrika och Mellanöstern tar chansen. Asyl i ett västeuropeiskt land betyder garanterad, livslång försörjning.

Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas: asylrätten bör upphävas. Den leder till ett makabert dödslotteri där människor riskerar sina liv för att ta sig till välfärden i Europa. Ingen utan giltiga handlingar bör släppas in i Europa utan avvisas direkt vid gränsen.

Istället bör vi öka hjälpen till flyktingar på plats och dessutom ordna så att man kan söka asyl från länder utanför Europa. Flyktingar bör kunna få sina asylansökningar prövade vid ambassader eller asylkontor i sina hemländer och närmaste grannländer.

I de flesta fall kan dock riktiga flyktingar få skydd i något av grannländerna och behöver inte resa vidare till Europa. I dessa länder skulle vi, med betydligt mindre pengar än vi nu lägger på den extremt dyra asylinvandringen, kunna hjälpa till med mat, medicin, utbildning och boende.

Med ett sådant system skulle ingen behöva betala stora summor till smugglare och riskera sitt liv på en skranglig båt i Medelhavet. Ett bestämt antal av de riktiga flyktingarna, inte alla, skulle också kunna resa tryggt och snabbt till Europa med en stämpel i sitt pass.

Men för att det ska kunna fungera måste gränsskyddet vara mycket strikt. Det ska vara tydligt att det är lönlöst att ta sig till Europa för att söka asyl. Vi kan titta på fallet Australien. Dit har migranter från fattiga länder under många år med smugglarbåtar försökt ta sig till ett bättre liv. Tusentals drunknade på havet.

Men sedan sommaren 2013 lade Australien om sin politik. Nu stoppas migrantbåtarna och bogseras tillbaka till de länder som de kom ifrån. Vet man inte varifrån de kommer bogseras de till mottagningsläger på Papua Nya Guinea. Det är så Europa bör göra.

Det finns också ett annat skäl till att det nuvarande asylsystemet bör upphävas: det hindrar utvecklingen i de islamiska länder som migranterna kommer ifrån. När det finns en möjlighet till att bättre liv för den enskilde genom att migrera till redan utvecklade länder minskar incitamentet att utveckla de efterblivna hemländerna.
Religiös fundamentalism är enligt min mening den viktigaste orsaken till islamvärldens stagnation. Så länge det ser ut på det sättet kommer vetenskapen, tekniken, ekonomin och kulturen inte att kunna blomstra. Islamiska länder producerar knappt någonting av värde.

Migrationen till väst blir som en ventil som minskar utvecklingstrycket i hemländerna. Om inte den möjligheten fanns skulle människor bli tvungna att få ordning på sina samhällen. Ett tryck skulle kunna byggas upp som till slut kan leda till omvälvningar, inte ytliga regimskiften som under den så kallade arabiska våren, utan riktiga förändringar av kultur och värderingar, framför allt inom religionen.

Med vår asylpolitik bidrar Europa till att dessa samhällen kan fortsätta förfalla och att den islamiska fundamentalismen behåller sitt kvävande grepp om människorna. I stället för att dessa samhällen utvecklas riskerar Europa att genom asylinvandringen påverkas i negativ riktning och bli mer som de dåligt fungerande samhällena i Afrika och Mellanöstern.

Mohamed Omar