På ett seminarium under tisdagen sa skolminister Aida Hadzialic (S), med anledning av väljarnas uppror mot eliterna i land efter land, att politiken måste betona samhällsgemenskapen mer och att den måste bygga på svenska värderingar – inte mångkultur.

Institutet för Näringslivsforskning bjöd på tisdagen in till seminarium med Jonathan Haidt, psykologen och professorn i etiskt ledarskap som skrivit världssuccén ”The Righteous Mind” om varför politiken blivit så konfrontatorisk och varför etablissemangen utmanas.

Haidt menar att de stora ekonomiska framsteg vi gjort i västvärlden attraherar övriga världen att söka sig till väst. Urbana eliter är hypertoleranta och ser migranter som offer som man ska ta omhand. Men vanligt folk ser inte bara sina ekonomiska situation utmanas, utan även deras kulturella grundvalar. De som inte bidragit till samhället får plötsligt ta del av det andra slitit hårt för att uppnå. Detta skapar motsättningar, och så länge inte makthavarna erkänner detta ökar utmaningarna mot etablissemangen.

Under efterföljande paneldiskussion förklarade Aida Hadzialic att regeringens ökade betoning av ”svenska modellen” handlar om att återskapa nationell identitet och uppnå den förståelse som Haidt efterlyser. Stämmer det, frågade moderatorn och vände sig till Haidt.

– Jag är inte säker. Menar du en ny samhällsgemenskap byggd på svenska traditioner och värderingar eller på mångkultur där ramadan inkluderas i almanackan osv, frågade Haidt och vände sig till Hadzialic.

– Den ska bygga på svenska värderingar.

– Oj, det var ett rakt svar från ministern, sa moderatorn Niklas Ekdal, tidigare ledarskribent i Dagens Nyheter.

– Det var första gången jag hörde så tydliga ord från en ledande svensk politiker, tillade ekonomiprofessor Magnus Henrekson.

Svaret kan tolkas som att regeringen med talet om ”svenska modellen” avser att flytta fokus från integration till assimilering. Hittills har integration varit vägledande och uttolkats som att andra kulturers värderingar är lika legitima som svenska. Integration har således resulterat i att svenska värderingar får ge plats för andra. Just en sådan politik som Jonathan Haidt menar psykologiskt triggar igång motstånd i stora grupper medborgare.

Assimilering betyder att de som inte präglas av svenska värderingar, kan förvärva dem och är då välkomna in i det svenska samhället. De svenska värderingarna är överordnade alla andra och har alltid företräde framför andra synsätt. Denna hållning har av vänstern länge kallats rasistisk, men är enligt Haidt den psykologiska strategi som inte triggar igång uppror i folkdjupet.

Aida Hadzialic påpekade också att Socialdemokratin under Göran Persson i riksdagen samverkande med Moderaterna om att upprätthålla en strikt migrationspolitik. I det sammanhang som hon påpekade detta, framstod det som att hon såg denna tidigare hållning som ett föredöme.

Se mer: Att se rasism och offer överallt vilseleder vänstern.