Dansk Folkeparti har inte en tillräckligt sträng invandringspolitik. Ett nytt parti får överraskande starkt stöd i en opinionsmätning som presenteras i helgen.

Det nya partiet som startade i september förra året heter ”Nye Borgerlige” och profilerar sig med en stramare invandringspolitik än Dansk Folkepart och samtidigt med en liberalare ekonomisk politik för sänkta skatter.

Flera opinionsmätningar i vår har visat att många danskar önskar en stramare invandringspolitik. En av fyra (24 procent) svarar till Infomedia att de instämmer eller i huvudsak instämmer i påståendet att ”det behövs ett parti i Folketinget som står för en stramare flyktingpolitik än de nuvarande partierna”.

I den senaste mätningen från Voxmeter säger 17,7 procent att de kan tänka sig rösta på ett parti som har strängare invandringspolitik än Dansk Folkeparti. På den direkta frågan om man kan tänka sig rösta på det nya partiet ”Nye Borgerlige” svarar 10,8 procent ja.

– Stämningen är ju euforisk. Vi har existerat i åtta månader och har arbetat hårt. Att nu få stöd av 10,8 procent är fantastiskt, säger Caroline Jul, partistyrelseledamot i Nye Borgerlige till nyhetsbyrån Ritzau.

Flera kommentatorer ser det nya partiet som en utmanare mot Dansk Folkeparti, men DF välkomnar fler partier med invandringskritisk agenda. Peter Skaarup, gruppledare för DF i Folketinget säger till Ritzau:

– Det är positivt att andra partier också vill ha en stramare invandringspolitik. Så kan vi stå ännu starkare om detta i Folketinget.

– Därför är det inte främst oss man utmanar, utan snarare [borgerliga] Venstre och Socialdemokratin som säger sig vilja ha en stramare invandringspolitik men som ofta hänger på bromsen.

– Dansk Folkeparti har varit med och infört cirka 30 skärpningar och andra partier vill gärna rulla tillbaka dem. Så ju starkare vi kan hålla emot och kämpa för ytterligare skärpningar i exempelvis gränskontrollen, desto bättre.

– Det är tänkbart att vi kan tappa väljare till dem, men vi kan inte ställa upp på deras ekonomiska politik. Nye Borgerlige vill ha stora skattesänkningar och nyliberal politik. Det är fjärran från oss och de väljare som röstar på oss, säger Skaarup.

Utslaget i opinionsmätningarna förvånar inte professor Rune Stubager vid Aarhus Universitet och säger att man inte ska dra förhastade slutsatser av denna typ av mätningar.

– Hypotetiska frågor får hypotetiska svar. Om väljarna verkligen röstar på det nya partiet är en helt annan sak.

Nye Borgerlige har fem huvudpunkter på programmet: Starkare kulturell värdegemenskap (bara migranter som ställer upp på assimilering ska accepteras), Mindre stat, mer människa (skatterna ska sänkas), Ansvar för de svagaste (välfärd som skattefinansieras kan utföras av privata aktörer), Förnuftig miljöpolitik (onödiga begränsningar av jordbruket ska avskaffas) och Nationell suveränitet (EU-utträde och FN:s flyktingkonvention ska sägas upp).

Se mer: Ritzau i DF: Nye Borgerlige er en udfordring for Venstre og Socialdemokraterne och Måling sender Nye Borgerlige i Folketinget, Jyllands-Posten i Hver tiende vil stemme på Nye Borgerlige, Berlingske Tidende i Alle blå partier skal frygte nyt højreparti, Politiken i Hvis Dansk Folkeparti går i regering, kan det give plads til et nyt højreparti.