En seger för lämna-alternativet i dagens folkomröstning om EU i Storbritannien kan innebära en dominoeffekt där fler länder röstar mot nuvarande maktförskjutning från medlemsländerna till Bryssel.

Idag avgör brittiska folket om Europaprojektet ska ta ny riktning eller om den hittillsvarande utvecklingen mot allt större maktkoncentration till Bryssel ska fortsätta. Opinionsmätningarna antyder att det blir ett jämnt resultat.

Om britterna röstar för att lämna EU är det första gången något medlemsland ställer sig på tvären mot utvecklingen mot allt större makt till Bryssel.

Eftersom det finns stark kritik mot EU:s utveckling i många länder kan ett sådant beslut resultera i en dominoeffekt, det vill säga att flera andra länder genomför liknande folkomröstningar.

Tidigare har Nederländerna och Frankrike haft folkomröstningar där man röstat nej till fördrag som syftade till ökad maktkoncentration. I Nederländerna kan medborgarna genom namninsamling tvinga fram folkomröstning. I Frankrike driver ett av de tre stora partierna, Nationella fronten, krav på folkomröstning om EU. Också i Danmark och Tjeckien finns opinioner för folkomröstning om EU-medlemskapet.

I Ungern planeras en folkomröstning i början av hösten om EU-krav att Ungern ska ta emot asylsökande, något som i praktiken skulle bli en omröstning för eller emot EU.

Det som präglat Europasamarbetet i mer än 50 år är ständiga förhandlingar om hur fördrag och regelverk ska se ut. Med ett brittiskt lämna-beslut kommer förhandlingarna för första gången att handla om hur makt ska flytta från Bryssel tillbaka till medlemsländerna, inte det motsatta.