Statsminister Stefan Löfven vill spräcka blockpolitiken och göra fler uppgörelser med borgerliga partier. Det skulle i praktiken göra att det inte fanns några regeringsalternativ i Sverige vid sidan om hans eget. Svenska folket kan då rösta hur det vill, men Socialdemokratin behåller regeringsmakten hur som helst.

Det land där blocköverskridande lösningar varit vanligast är Österrike. Där har Socialdemokraterna och kristdemokratiska Folkpartiet delat på regeringsmakten i 52 år av de 71 år som gått sedan andra världskrigets slut. Väljarna svarade på dessa uppgörelser över huvudet på folket i vårens presidentval. Då fick de två traditionella regeringspartiernas kandidater 11 procent vardera, medan slutstriden stod mellan miljöpartiets förre partiledare och högerpopulistiska frihetspartiets kandidat.

Parlamentarismens vagga står i Storbritannien där den innebar att folket i val kan omvälja sittande regering eller kasta ut den och upphöja ”Hennes majestäts lojala opposition” till ny regering. Det centrala för demokratiska val är att folket kan avsätta makthavarna och utse nya. För detta krävs normalt två regeringsalternativ.

Löfven bortser från detta. Till TT säger statsministern ”Jag ser stora möjligheter för oss att komma överens och vi har slutit flera överenskommelser, men det är också för mycket tal om att de här blocken måste leva vidare. Jag tror inte att det är Sveriges framtid, jag har sagt det sedan före valet och sedan jag tillträdde som partiordförande och jag försökte när valet var över att spräcka blockpolitiken och jag kommer att göra allt för att vi ska sluta fler överenskommelser.”

Förmodligen önskar Löfven att på detta sätt splittra de borgerliga partierna och därmed inte behöva riskera att något annat ”block” gör anspråk på regeringsmakten inför nästa riksdagsval.

Men om Löfven lyckas att göra upp med ett eller flera av de tidigare Allianspartierna, öppnar sig möjlighet att skapa nya konstellationer. Enligt senaste opinionsmätningen från SCB fick vänsterblocket 38,3 procent och Allianspartierna 41,1 procent. Men största block skulle ett regeringsalternativ med M, SD och KD vara, med 45,1 procent.